Localizare pe harta

Nota privind cheltuielile eligibile pe Axa prioritara 5, domeniile majore de interventie 5.1 si 5.2 ale Programului Operational Regional

01 apr. 2009

Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional a publicat o nota in atentia beneficiarilor si a solicitantilor de finantare in cadrul axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, domeniile majore de interventie 5.1 „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” si 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice”, in care se precizeaza cateva clarificari privind chetuielile eligibile.