Localizare pe harta

Clarificari domeniul major de interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Axa IV P.O.R.

13 apr. 2010

In cadrul domeniului major de interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” al Axei IV P.O.R., investitia propusa printr-o cerere de finantare trebuie sa vizeze un singur domeniu de activitate (identificat la nivel de clasa CAEN, la pct. 2.2 „Locul de implementare a proiectului si domeniul de activitate in care se realizeaza investitia” din formularul cererii de finantare).