Localizare pe harta

Domeniul major de interventie 3.3

Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat in data de 14.01.2011 Corrigendumul nr. 5 la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 3.3 al Programului Operaţional Regional si Ghidul consolidat.Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie il reprezinta imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru interventii in situatii de urgenta.

Programul Operational Regional va sustine atingerea obiectivelor strategice ale domeniului situatiilor de urgenta prin investitii in achizitionarea de echipamente specifice, atat pentru dezvoltarea celor 8 baze operationale regionale care vor inlesni interventii integrate in caz de dezastre sau accidente (rutiere, etc.), cat si pentru imbunatatirea dotarii bazelor judetene existente, in functie de specificul diferitelor zone (expuse cutremurelor, inundatiilor, eroziunii).

Activitatea eligibila este achizitionare de vehicule si echipamente specifice necesare bazelor operationale regionale si judetene, pentru interventii in situatii de urgenta.

Categorii de beneficiari eligibili:

  • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara constituite conform prevederilor Legii nr. 215/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alocarea financiara orientativa la nivelul Regiunii Centru pentru acest Domeniu de Interventie este de 10,85 milioane Euro.

Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul major de interventie 3.3 a fost lansata pe data de 31 octombrie 2007.

  • NOTA privind modalitatea de derulare a finantarii si transferului fondurilor din bugetele consiliilor judetene in bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat in data de 14.01.2011 Corrigendumul nr. 5 la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 3.3 al Programului Operaţional Regional si Ghidul consolidat.