Localizare pe harta

Domeniul major de interventie 3.2

Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Depunerea de proiecte s-a inchis la data de 25 iunie 2010. Domeniul nu mai este activ.

Obiectivul specific al acestui domeniu de interventie il constituie imbunatatirea calitatii infrastruturii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat in mod echilibrat pe intreg teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Domeniul major de interventie 3.2 „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” finanteaza:

 • centrele sociale cu destinatie multifunctionala care pot acoperi o gama variata de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele in dificultate, incepand cu acceptarea lor in centru, pana la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confrunta, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independente si a competentelor profesionale.
 • investitii in centrele rezidentiale care asigura servicii de cazare de lunga durata, asigurandu-se astfel un cadru adecvat de gazduire si ingrijire a persoanelor aflate in dificultate.

Activitatile orientative, eligibile
in cadrul proiectului pot fi:
 • Modernizarea/ extinderea cladirilor centrelor sociale (spatii de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);
 • Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru infintarea de noi centre sociale;
 • Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale;
 • Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati;
 • Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale;
 • Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati.

Categorii de beneficiari eligibili

 • Autoritate a administratiei publice locale - prin serviciile publice de asistenta sociala din subordine
 • Autoritate a administratiei publice locale desemnata lider al unui parteneriat incheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditat in conditiile legii
 • Furnizori publici sau privati de servicii sociale, acreditati in conditiile legii

Alocarea financiara orientativa la nivelul Regiunii Centru pentru acest Domeniu de Interventie este de 10,85 milioane Euro.

Incepand cu data de 24 aprilie 2008, cererile de finantare si dosarele pentru solicitarea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritara 3 - „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.2 - „Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” se vor elabora avand in vedere prezentul Corrigendum."

Incepand cu data de 19 decembrie 2008 se aplica Corrigendumul nr. 2 privind modificarea/completarea ghidului solicitantului pentru axa prioritara 3, domeniul major de interventie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” a POR 2007-2013. Potentialii solicitanti de fonduri din cadrul acestui domeniu major de interventie sunt rugati sa aiba in vedere prevederile acestui Corrigendum atunci cand pregatesc cereri de finantare pentru acest domeniu major de interventie.

Corrigendum nr. 3 la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul major de interventie 3.2 a fost lansata pe data de 28 ianuarie 2008.