Localizare pe harta

Domeniul major de interventie 3.1

Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

Depunerea de proiecte s-a inchis la data de 7 mai 2010. Domeniul nu mai este activ.

Scopul acestui domeniu de interventie il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala si repartizarea teritorial - regionala echilibrata a acestora pe teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la serviciile de sanatate.

Operatiunile eligibile in cadrul domeniului major de interventie 3.1 sunt:

  • Modernizarea si echiparea spitalelor judetene;
  • Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriilor (din spitale si de specialitate).

Activitatile eligibile orientative in cadrul proiectului pot fi:
  • Modernizarea cladirilor spitalelor si ambulatoriilor;
  • Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor;
  • Crearea/modernizarea in spitale/ambulatorii, a facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati fizice;
  • Achizitionare echipamente pentru spitale /ambulatorii.

Categorii de beneficiari eligibili

  • unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) din mediul urban si rural: municipii, orase, comune;
  • parteneriate sau asociatii de dezvoltare intercomunitara constituite intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) de la toate aceste niveluri.

Alocarea financiara orientativa la nivelul Regiunii Centru pentru acest Domeniu de Interventie este de 18,91 milioane Euro.

Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul major de interventie 3.1 a fost lansata pe data de 22 ianuarie 2008.

Incepand cu data de 11 august 2008 se aplica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de interventie 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate” a POR 2007-2013. Potentialii solicitanti de fonduri din cadrul acestui domeniu major de interventie sunt rugati sa aiba in vedere prevederile acestui Corrigendum si ale Instructiunii aferente acestuia atunci cand pregatesc cereri de finantare pentru acest domeniu major de interventie.