Localizare pe harta

Domeniul major de interventie 4.3

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Depunerea de proiecte s-a inchis la data de 27 august 2010. Domeniul nu mai este activ.

Obiectivul acestui domeniu de interventie il constituie dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care folosesc potentialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane, etc).

Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice.

Activitatile eligibile orientative in cadrul proiectului sunt:
  • Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitati de productie, servicii, constructii
  • Achizitionare sisteme IT (hard si soft);
  • Construirea / extinderea / modernizarea spatiilor de productie ale microintreprinderilor.

Categorii de beneficiari eligibili :
  • Societati comerciale sau societati cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, localizate in mediul urban, care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei, serviciilor sau constructiilor.


Alocarea financiara orientativa la nivelul Regiunii Centru pentru perioada 2007-2013, pentru acest Domeniu de Interventie este de 21,81 milioane Euro.

 

Clarificari domeniul major de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor al Axei IV POR

  • In cadrul domeniului major de interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” al Axei IV P.O.R., investitia propusa printr-o cerere de finantare trebuie sa vizeze un singur domeniu de activitate (identificat la nivel de clasa CAEN, la pct. 2.2 „Locul de implementare a proiectului si domeniul de activitate in care se realizeaza investitia” din formularul cererii de finantare).
  • Referitor la criteriul de verificare preliminara ce vizeaza situatiile financiare ale solicitantului, precizam faptul ca notele explicative obligatoriu de anexat sunt numai cele aplicabile conform normelor legale in vigoare si informatiilor din bilantul si contul de profit si pierdere din cererea de finantare.