Localizare pe harta

Informare AM POR privind segregarea functiilor in procesul achizitiilor publice

Autoritatea de Management a transmis adresa nr. 50883/30.07.2010, inregistrata la ADR Centru cu nr. 14570/30.07.2010 prin care transmite spre informare recomanadrea Autoritatii de Audit cu privire la aplicarea principiului segregarii functiilor in procesul atribuirii contractelor de lucrari/servicii/furnizare, finantate din POR in conformitate cu art. 58, litera b.) din regulamentul CE nr. 1083/2006.