Localizare pe harta

Instrucţiunea Nr. 2518/15.04.2014 privind schimbarea adresei/locatiei de implementare a proiectului

In vederea abordării unitare si a simplificării procesului de gestionare pentru contractele de finanţare in implementare/durabilitate in cadrul Axei Prioritare I - POS CCE Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) a emis Instrucţiunea Nr. 2518/15.04.2014 privind schimbarea adresei/locatiei de implementare a proiectului.