Localizare pe harta

Instrucţiunea nr.5114/22.05.2014 privind transmiterea dosarului cererilor de rambursare; Instructiunea nr. 5628/29.05.2014 privind schimbarea adresei/locatiei de implementare a proiectului pentru contractile de finantare in implementare/durabilitate in cadrul Axei Prioritare III POSCCE operatiunea 3.1.1

In vederea asigurării unei abordari unitare si coerente privind transmiterea dosarului cererilor de rambursare, AM POS CCE a elaborat Instructiunea 5114/22.05.2014 ce isi propune sa vina in sprijinul beneficiarilor cu o serie de recomandări si clarificări privind întocmirea dosarului cererii de rambursare (DCR).
In vederea abordării unitare si a simplificării procesului de gestionare pentru contractele de finanţare in implementare/durabilitate in cadrul Axei Prioritare III - POS CCE Operatiunea 3.1.1, AM POS CCE a emis Instrucţiunea Nr. 5628/29.05.2014 privind schimbarea adresei/locatiei de implementare a proiectului.