Localizare pe harta

Studii Regiunea Centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a realizat o serie de studii cu o tematica diversa, avand ca scop analiza mai temeinica a situatiei socio-economice actuale, a tendintelor manifestate in ultimii 10-15 ani la nivelul Regiunii Centru precum si evaluarea obiectiva a potentialului de dezvoltare al regiunii si al judetelor componente. Aceste studii pot fi puse la dispozitia organizatiilor si persoanelor interesate si vor contribui in mod semnificativ la imbunatatirea activitatii de planificare regionala.

Studiu privind potențialul de dezvoltare și perspectivele economice ale Regiunii Centru

Unul dintre obiectivele majore ale PDR Centru este „dezvoltarea economiei regionale bazate pe cunoaștere prin modernizarea și eficientizarea întreprinderilor, intensificarea cooperării economice și prin creșterea rolului cercetării–dezvoltării-inovării la nivelul economiei Regiunii Centru”. În acest context, ADR Centru a apreciat ca necesară realizarea unui Studiu privind potențialul de dezvoltare și perspectivele economice ale Regiunii Centru. Importanța studiului rezidă în faptul că, pe lângă prezentarea situației la zi a economiei regionale și a modificărilor structurale din ultimii ani, s-a reușit formularea unui set coerent și realist de propuneri care vizează îmbunătățirea competitivității economice a Regiunii Centru, ținând cont de cadrul legislativ actual și de prerogativele deținute de autoritățile publice. Detalii

Analiza disparităților intraregionale și dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii Centru

Studiul ”Analiza disparităților intraregionale și dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii Centru” își propune să realizeze o radiografie a Regiunii Centru din perspectiva disparităților intraregionale, în special a disparităților urban - rural, la un deceniu după aderarea României la Uniunea Europeană și să evalueze nivelul și potențialul de dezvoltare al orașelor din regiune, având în vedere rolul acestora de vectori ai competitivității și creșterii economice la nivel regional.  Detalii

Situatia fortei de munca in Regiunea Centru si nevoile de dezvoltare ale sistemului de formare profesionala

Regiunea Centru se confrunta cu o rata relativ ridicata a somajului nu doar in perioadele de recesiune ci si in perioadele de crestere economica, indicand faptul ca avem de-a face cu un nivel important al somajului structural, cauza principala a acestuia fiind neconcordanta intre oferta de forta de munca si oferta de locuri de munca disponibile (”skills gap”). Detalii

Studiul privind impactul schimbarilor climatice asupra comunitatilor din Regiunea Centru

Prin efectele sale tot mai vizibile in ultimele 3 decenii, schimbarea climatica s-a impus ca una din temele majore ale omenirii, iar sintagma „schimbare climatica” si-a extins considerabil aria de utilizare, iesind din cercul restrans al oamenilor de stiinta si al expertilor si intrand in discursurile decidentilor politici si chiar in vocabularul de zi cu zi. Detalii

Strategia Regiunii Centru privind cresterea absorbtiei fondurilor europene in perioada 2014-2020

 
La finalul primului ciclu financiar de 7 ani dupa aderarea sa la Uniunea Europeana, Romania se afla pe un nedorit loc la nivel european in ce priveste gradul de absorbtie a fondurilor comunitare. Dificultatile inerente inceputului, deficientele sistemului legislativ si insuficienta experienta a actorilor implicati in utilizarea fondurilor europene au franat puternic procesul de absorbtie Detalii

Studiu privind potentialul de dezvoltare socio-economica durabila a Vaii Raului Mures, Regiunea Centru

 Raul Mures traverseaza 3 din cele 6 judete ale Regiunii Centru (Alba, Mures si Harghita), fiind nu doar cel mai important rau al regiunii ci si un liant al comunitatilor aflate pe malurile sale si un potential vector de dezvoltare durabila. Detalii

Studiu privind comunitatile defavorizate (romi) din Regiunea Centru

In contextul excluziunii sociale, romii reprezinta cea mai mare şi mai vulnerabila minoritate din Uniunea Europeana, comunitatea lor fiind in general marginalizata şi discriminata. Finantat din Programul Operational Regional 2007-2013, Studiul privind comunitatile defavorizate (romi) din Regiunea Centru a fost elaborat de SC MANCOM CENTRU S.R.L. Detalii

Agricultura si dezvoltare rurala in Regiunea Centru

Modernizarea agriculturii, cresterea valorificarii potentialului agricol, imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural: prioritati pentru Regiunea Centru Detalii

Aspecte ale nivelului de dezvoltare sociala si educationala la nivelul Regiunii Centru

Infrastructura sociala si de educatie a Regiunii Centru: analiza starii actuale, disparitati teritoriale, nevoi de dezvoltare
Detalii

Aspecte privind dezvoltarea turismului in Regiunea Centru

Analiza potentialului turistic al Regiunii Centru in vederea unei mai bune valorificari a acestuia
Detalii

Profilele socio-economice ale judetelor din Regiunea Centru

Conturarea profilelor judetelor din Regiunea Centru pe baza celor mai importante aspecte, demografice, economice, sociale Detalii

Infrastructura rutiera - factor cheie in dezvoltarea durabila a Regiunii Centru

Diagnoza infrastructurii rutiere de transport din Regiunea Centru si identificarea directiilor viitoare de dezvoltare durabila a retelei de transport pe baza unui scenariu realist
Detalii

Analiza potenţialului energetic eolian la nivelul Regiunii Centru in perspectiva dezvoltarii economice durabile

Identificarea zonelor geografice din Regiunea Centru cu potenţial de valorificare a energiei eoliene pentru investiţii in domeniul energiilor regenerabile
Detalii

Somajul in Regiunea Centru. Cauze si evolutii

Identificarea masurilor la nivel regional de reducere a somajului si stimulare a ocuparii fortei de munca. Detalii

Analiza demografica a Regiunii Centru. Disparitati geodemografice. Tendinte si prognoze

Evidentierea disparitatilor geodemografice in vederea identificarii solutiilor de dezvoltare regionala durabila pe baze analizei tendintelor demografice
Detalii

Analiza Produsului Intern Brut la nivelul Regiunii Centru in perioada 1998-2007

Identificarea de oportunitati de dezvoltare pornind de la premisa ca produsul intern brut este indicatorul sintetic ce caracterizeaza cel mai bine nivelul de dezvoltare al unui teritoriu
Detalii

Analiza emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul Regiunii Centru in contextul schimbarilor climatice. Identificarea solutiilor privind eficienta energetica si utilizarea energiilor regenerabile

Definirea cadrului de implementare de actiuni la nivelul Regiunii Centru privind reducerea emisiilor de CO2 si schimbarile climatice in acord cu Directivele Comisiei Europene in acest domeniu
Detalii

Modificari structurale in evolutia fortei de munca din Regiunea Centru

Cresterea gradului de ocupare si imbunatatirea calitatii fortei de munca din Regiunea Centru, reducerea disparitatilor intra-regionale si identificarea de solutii de dezvoltare durabila a Regiunii Centru.
Detalii

Exporturile Regiunii Centru in perioada 2001-2009

Analiza nivelului si dinamicii de dezvoltare economica, prin prisma exporturilor in vederea identificarii de oportunitati de dezvoltare de parteneriate cu alte regiuni din tari membre ale Uniunii Europene.
Detalii

Regiunea Centru. Elemente de competitivitate regionala

Identificarea aspectelor importante cu privire la dezvoltarea socio-economica avand ca punct de plecare conceptul cheie – competitivitatea regionala.
Detalii

Regiunea Centru: premise si potential de dezvoltare

Studiul ofera o imagine succinta dar cuprinzatoare a Regiunii Centru, inclusiv a principalelor sale atuuri, fiind conceput ca o carte de vizita a regiunii noastre
Detalii

Sistemul de asezari la nivelul Regiunii Centru in contextul dezvoltarii policentrice

Suport in analiza aprofundata a sistemului de asezari la nivelul Regiunii Centru in vederea identificarii ariilor de influenta, a perspectivelor de dezvoltare economica a spatiilor polarizate si a dezvoltarii policentrice
Detalii