Localizare pe harta

ADR Centru: Comunicate de Presa

ADR Centru si dezvoltarea Regiunii Centru prin traditie si progres

29 dec. 2016

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a rămas mereu angajată în atingerea scopului stabilit încă de la înființarea sa din 1998, respectiv de a susține dezvoltarea Regiunii Centru printr-o gestionare corectă și transparentă a fondurilor nerambursabile europene și guvernamentale, alocate celor șase județe ce o constituie, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Prin toate programele operaționale de finanțare europeană nerambursabilă, derulate la nivelul Regiunii Centru în perioadă 2007-2013, au fost implementate peste 12.000 proiecte, a căror valoare totală este de peste 6 miliarde euro, din care au fost atrase fonduri nerambursabile de peste 3,7 miliarde euro.


Detalii

A fost lansat apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice

28 dec. 2016

 În 27 decembrie 2016 a fost aprobat, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.A fost lansat apelul de proiecte aferent Priorităţii de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice, POR 2014-2020

28 dec. 2016

 În 27 decembrie 2016, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Astfel, în data de 28 februarie 2017, ora 10, va începe depunerea de proiecte în cadrul apelului POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI. Apelul se va închide în data de 28 august 2017, ora 10.A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 6.1 din cadrul POR 2014-2020

28 dec. 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare şi înlocuire a Anexei 6.1.5 – Formă de contract (model orientativ) la Anexa la Ordinului viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 332/2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, cu modificările și completările ulterioare.A fost lansat apelul de proiecte adresat IMM-urilor aferent priorității de investiţii 2.2, POR 2014-2020

23 dec. 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat, în data de 23 decembrie a.c., apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.A fost publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Obiectivul Specific 8.3, Operațiunea C – grup vulnerabil: copii

22 dec. 2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – ”Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, apel dedicat Obiectivului Specific 8.3 – „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operaţiunea C „grup vulnerabil: copii”.
A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 3.1A – Clădiri rezidențiale a POR 2014-2020

21 dec. 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul nr. 3250 / 21.12.2016, de modificare şi înlocuire a modelului orientativ a formei de contract de finanțare aferent Priorității de Investiții 3.1A – Clădiri rezidențiale a Programului Operațional Regional 2014-2020.


Detalii

Au fost modificate Ghidurile specifice pentru POR 2014-2020

21 dec. 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinele de modificare şi înlocuire a modelului orientativ a Formei de contract de finanțare pentru Ghidurile specifice aferente următoarelor Priorități de Investiții ale Programului Operațional Regional 2014-2020:

• 5.1 Patrimoniu cultural – versiune revizuită conform Ordinului MDRAP nr. 3243 / 20.12.2016
• 5.2 Regenerarea mediului urban –conform Ordinului MDRAP nr. 3241 / 20.12.2016
• 7.1 Infrastructură de turism în cadrul stațiunilor turistice –conform Ordinului MDRAP nr. 3244 / 20.12.2016
A fost revizuit Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 2.1 A – Microîntreprinderi a POR 2014-2020

21 dec. 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul nr. 3242 / 20.12.2016, de modificare a Ghidului specific aferent Priorității de Investiții 2.1A – Microîntreprinderi a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Modificările vizează secțiunea 4 „Completarea cererii de finanțare” a Ghidului specific, Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare, cât și modelul orientativ al Contractului de finanțare. Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, au fost reformulate clauzele contractuale în vederea corelării obligațiilor privind asigurarea transparenței și a confidențialității informațiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Restul condițiilor și prevederilor Ghidului specific rămân neschimbate.Regiunea Centru este printre primele din România care are un Consortiu Regional de Inovare

14 dec. 2016

Regiunea Centru și-a propus să devină una dintre cele mai atractive din România, pentru domeniul cercetării și al inovării. Miercuri, 14 decembrie, la Alba Iulia, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat seminarul de constituire a Consorțiului Regional de Inovare (CRI Centru), unul dintre evenimentele regionale majore, prin implicațiile pe care le va avea asupra direcției de dezvoltare a Regiunii. Modificarea Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 – 7 decembrie 2016

08 dec. 2016

În 7 decembrie 2016 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare şi înlocuire a Anexei 10.8 Model orientativ la contractul de finanţare la Anexa 1 la Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1021/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

A fost lansat apelul 2 pentru Prioritatea de Investiţii 6.1 a POR 2014-2020

07 dec. 2016

Începând cu data de 6 decembrie 2016 se deschide apelul nr. POR 2016/6/6.1/2 privind infrastructura rutieră. Depunerea proiectelor se va face prin sistemul integrat de management - aplicația MY SMIS începând cu data de 6 ianuarie 2017, ora 15.00 și se va încheia în data de 6 iulie 2017, ora 15.00. Detalii

ADR Centru are in atentie sustinerea de proiecte de dezvoltare urbana inteligenta prin POR 2014-2020

06 dec. 2016

Reprezentantii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru au participat la inceputul acestei luni, la evenimentul organizat la Universitatea ”1 Decembrie 1918” de catre municipalitatea din Alba Iulia, in parteneriat cu Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, pentru lansarea proiectului ”Alba Iulia Smart City 2018”. Aceasta reuniune a avut in vedere inclusiv dezvoltarea de proiecte finantabile prin POR 2014-2020.