Localizare pe harta

ADR Centru: Comunicate de Presa

Seminarii de informare oportunități de finanțare nerambursabilă proiecte pentru cetățeni

31 oct. 2017

În luna octombrie 2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru, alături de Ministerul Culturii și Identi-tății Naționale, Punctul Europa pentru cetățeni din cadrul Unității de Management a Proiectului, au organizat în Alba Iulia și Târgu Mureș două sesiuni de informare cu prezentarea detaliilor despre depunerea proiectelor pentru cetățeni. Circa 60 de persoane, primari, reprezentanți de asociații și fundații, administratori de întreprinderi, au participat la aceste sesiuni pentru o obține informații despre fondurile nerambursabile disponibile pentru proiecte cu activități în domeniul cetățeniei active și înfrățirilor între localități.
Detalii

Experți europeni au dezbătut împreună cu specialiștii români posibilitățile de utilizare a Strategiilor Regionale de Specializare Inteligentă pentru creșterea absorbției fondurilor europene

25 oct. 2017

Conferința internațională ”Modele europene de valorificare a fondurilor structurale pentru implementarea Strategiilor de Specializare Inteligentă”, organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru la Alba Iulia, în perioada 24-25 octombrie 2017, a reunit circa 80 de experti în dezvoltare regionala din Romania și alte șapte state europene, alături de reprezentanții Platformei de la Sevilla. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului de cooperare interregionala ”Beyond EDP”, finantat de catre Uniunea Europeana prin programul Interreg Europe, cu scopul de a analiza modul in care Strategiile Regionale de Specializare Inteligenta pot duce la creșterea gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile in regiunile partenere. Detalii

S-a lansat Ghidul specific aferent investițiilor în infrastructura universitară

24 oct. 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de Investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.3 „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Perioada de depunere a proiectelor este 24 noiembrie 2017, ora 12:00 – 24 aprilie 2018, ora 12:00.
 Experti europeni analizeaza oportunitatile de atragere a fondurilor europene pentru implementarea Strategiilor Regionale de Specializare Inteligenta

20 oct. 2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru organizeaza, in perioada 24-25 octombrie 2017, la Hotel Parc din Alba Iulia, Conferinta internationala ”Modele europene de valorificare a fondurilor structurale pentru implementarea Strategiilor de Specializare Inteligenta”, eveniment care va reuni experti in dez-voltare regionala din opt state europene, precum si reprezentantii Platformei de la Sevilla din cadrul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene. Detalii

Informare privind modificarea modelului standard al Anexa 4 la contractele de finanțare

20 oct. 2017

Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a transmis modelul standard al Anexei 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată.

 

Consultare publică pentru documentul orientativ privind dezvoltarea comunităților marginalizate urbane

20 oct. 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în consultare documentul orientativ pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane, în cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsa-bilitatea Comunității (DLRC).
Vă rugăm să transmiteți observațiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentului până la data de 3.11.2017, la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.Instructiune privind procesul de evaluare, selecție și contractare a cererilor de finantare

18 oct. 2017

In data de 16.10.2017 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 63 referitoare la procesul de evaluare, selecție și contractare a cererilor de finanțare.

Detalii

A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 4.1 a POR 2014-2020

16 oct. 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul de organizare a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Județul Brașov obține finanțare nerambursabilă pentru modernizarea drumului care poate descongestiona traficul de pe DN1

12 oct. 2017

 • ”Drumul de sub munte” este primul din județul Brașov care va beneficia de investiții din fonduri europene

Azi, la sediul Consiliului Județean Brașov a fost semnat cel de-al doilea proiect din Regiunea Centru destinat reabilitării drumurilor județene, din perioada de programare 2014-2020. Este vorba de drumul care pornește din DN1 în comuna Șinca și continuă până dincolo de orașul Victoria, la limita cu județul Sibiu. Cunoscut sub denumirea de ”Drumul de sub munte” este vorba, de fapt, de patru drumuri județene, care fac legătura între 13 localități, arteră care poate deveni o alternativă pentru aglomeratul drum național. Valoarea totală a proiectului depus spre finanțare în cadrul POR 2014-2020 este de 146.864.245,94 lei, din care 141.522.749,92 lei este suma eligibilă spre finanțare din fonduri europene și bugetul de stat, diferența fiind contribuția beneficiarului. Contractul de finanțare pentru proiectul brașovean de reabilitare a peste 49 kilometri de drumuri județene, a fost semnat de către Președintele CJ Brașov, domnul Adrian Ioan Veștea și domnul Dan Popa, Director Direcția OI POR din cadrul ADR Centru.


Dezvoltarea industriilor culturale si creative din Regiunea Centru cu sprijinul expertilor internationali

06 oct. 2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat, timp de trei zile, la sediul central din Alba Iulia si la Sibiu, o vizita a unui grup de experti internationali, pentru o analiza mutuala a documentelor strategice elaborate la nivel regional in cadrul proiectului CRE:HUB. Acest proiect isi propune sa imbunatateasca politicile pentru industriile culturale si creative din Regiunea Centru, in vederea cresterii volumului fondurilor nerambursabile care ar putea fi atrase in acest domeniu prin Programul Operational Regional 2014-2020. Detalii

Consultare publică pentru Ghidul specific aferent învăţământului obligatoriu

06 oct. 2017

AMPOR a lansat spre consultare publică, în data de 05.10.2017, Ghidul specific aferent învățământului obligatoriu din cadrul Obiectivului Specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Axa Prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale” a Programului Operațional Regional 2014-2020.


Detalii

A fost modificat Ghidul General al Solicitantului pentru POR 2014--2020

06 oct. 2017

 În 03.10.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Modificarea vizează anexa 10.8 Forma de contract intitulată Model orientativ. Contract de finanțare.
De asemenea, se modifică și anexele privind modelul Contractului de finanțare din cadrul fiecărui Ghid specific lansat.
Detalii

Seminar oportunități de finanțare proiecte pentru cetățeni

04 oct. 2017

Vă susținem pentru pregătirea cererilor de finanțare nerambursabile ce pot fi depuse pentru punerea în practică a unor proiecte pentru cetățeni! ADR Centru, prin Centrul de Informare Eu-rope Direct Regiunea Centru, alături de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Punctul Europa pentru cetățeni din cadrul Unității de Management a Proiectului, organizează în Alba Iulia o sesiune de informare și de scriere de proiecte pentru finanțare nerambursabilă în domeniul cetățeniei active și înfrățirilor între localități.

Detalii

Competitivitatea Regiunii Centru a crescut semnificativ ca urmare a implementarii proiectelor finanțate prin POSCCE old

03 oct. 2017

Titlul acestui proiect derulat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru este ”Sprijin logistic si salarial acordat in perioada 01.01.2016 – 31.12.2018 pentru ADR CENTRU in calitate de OI POS CCE in procesul de inchidere a POS CCE 2007 – 2013”.
Finantarea este alocata in cadrul Axei Prioritare 2: ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul FESI”, respectiv Obiectivul specific 2.1, privind ”Imbunatatirea cadrului de reglementare, strategic si procedural pentru coordonarea si implementarea FESI” si anume Actiunea 2.1.1: ”Imbunatatirea cadrului de reglementare, strategic si procedural pentru coordonarea si implementarea FESI”.

Detalii