Localizare pe harta

ADR Centru: Comunicate de Presa

A fost prelungit termenul de depunere al proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/8.3/C/1, Grup vulnerabil: copii

27 dec. 2017

 În 27.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, aferent Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.


Eveniment de final de an și concluzii ale implementării Programului REGIO

22 dec. 2017

Conferința regională privind implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020, organizată de ADR Centru, a avut loc în 19.12.2017 la Alba Iulia și peste 50 de persoane au participat la acest eveniment. Rezultatele obținute prin acest program de finanțare nerambursabilă, modificările prevăzute pentru anul 2018 în cadrul programului, dar și lansarea a trei noi priorități de investiții au fost subiectele propuse pentru discuție de către organizatori.


Implementarea Programului Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Centru

21 dec. 2017

Implementarea în bune condiții a Programului Operaţional Regional 2014-2020, la nivelul Regiunii Centru, ceea ce înseamnă pregătirea și informarea potențialilor beneficiari, iar apoi accentuarea activităților de evaluare, contractare și implementare a proiectelor prin care se vor atinge noi indicatori pentru dezvoltarea Regiunii Centru, au fost obiectivele prevăzute în contractul de finanţare Cod SMIS 101114, semnat între MDRAPFE și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Pe baza acestui contract au fost realizate activități specifice de evaluare, contractare şi monitorizare a proiectelor REGIO, inclusiv măsuri de informare și publicitate. Proiectul „Sprijin acordat în perioada 01.06.2015 – 31.12.2017 pentru OI din cadrul ADR Centru în implementarea, monitorizarea, informarea şi comunicarea la nivel regional a POR 2014 – 2020, respectiv pentru închiderea POR 2007 - 2013”, derulat de ADR Centru, a avut o valoare totală de peste 29,438 milioane lei, din care contribuția FEDR a fost de 50%, adică peste 14.719 milioane lei.

Microîntreprinderile din Regiunea Centru se dezvoltă cu fonduri nerambursabile derulate de ADR Centru

21 dec. 2017

Finalul anului 2017 aduce o mare efervescență în activitatea microîntreprinderilor din Regiunea Centru, care au semnat contracte de finanțare pentru obținerea a maximum 200.000 euro fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor locale. ADR Centru continuă în ritm susținut activitatea de contractare a proiectelor depuse pe Prioritatea de Investiții 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, din cadrul POR 2014-2020.

Biserica Evanghelică din Câlnic-Alba intră în reabilitare cu fonduri nerambursabile REGIO

20 dec. 2017

REABILITAREA PATRIMONIULUI CULTURAL DIN REGIUNEA CENTRU ESTE O PRIORITATE PENTRU ADR Centru. Azi, la Alba Iulia a avut loc semnarea unui important contract de finanțare din fonduri nerambursabile REGIO 2014-2020 pentru investiții în obiective istorice și culturale pentru atragerea turiștilor și susținerea comunităților locale în identificarea de noi oportunități de dezvoltare în zona rurală. Este vorba despre cel de-al 24-lea contract de finanțare semnat la nivelul Regiunii Centru pe prioritatea de investiții 5.1 a POR 2014-2020, care vizează ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

A fost publicat Corrigendum pentru Ghidul specific aferent Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, din cadrul POR 2014-2020

20 dec. 2017

În 19 decembrie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, din cadrul POR 2014-2020, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Detalii

Participați la ”Târgul micilor antreprenori” de la Alba Mall!

13 dec. 2017

Vă așteptam la ”Târgul micilor antreprenori” de la Alba Iulia ce va avea loc în 20 decembrie 2017, începând cu ora 13.00. Cum un business mare se crește de mic, iar dobândirea de abilități antreprenoriale este un proces complex, organizatorii ”Târgului micilor antreprenori”, respectiv Europe Direct Regiunea Centru, alături de structura gazdă, ADR Centru, având sprijinul Fundației Comunitare Alba, au încurajat cinci clase de copii să lucreze în echipă, pentru a realiza produse handmade care vor fi puse la vânzare pentru toți cei care vizitează Alba Mall. Au acceptat această provocare peste 140 elevi de clasa a IV-a, care, alături de învățători și de organizatori, vă așteaptă în 20 decembrie 2017, pentru a vă bucura împreună, în pragul Sărbătorilor de iarnă. Detalii

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului aferent Obiectivului Specific 8.1 A - Ambulatorii, POR 2014-2020

11 dec. 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat în data de 08 decembrie 2017, spre consultare publică, Ghidul solicitantului aferent Obiectivului specific 8.1 A – Ambulatorii a POR 2014-2020. Eventua-lele observații și propuneri pot fi transmise până la data de 22 decembrie 2017, la adresa de e-mail regio@mdrap.ro.

A fost modificat Ghidul specific pentru Obiectivul Specific 3.2 – Mobilitate urbană, POR 2014-2020

11 dec. 2017

În data de 07.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI, pentru Obiectivul Specific 3.2, POR 2014-2020.
Modificarea Ghidului specific pentru apelul 2 privind modernizarea drumurilor județene – Prioritatea de investiţii 6.1, POR 2014-2020

08 dec. 2017

În 07.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

O nouă consultare publică pentru Ghidul specific aferent Priorității de Investiții 3.1 C - Iluminat public, POR 2014-2020

06 dec. 2017

AMPOR a relansat spre consultare publică, în data de 6 decembrie 2017, Ghidul specific pentru apelurile de proiecte POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI şi POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, aferente Priorității de Investiții 3.1 C - Iluminat public. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise până la data de 13 decembrie 2017, la adresa de e-mail regio@mdrap.ro.

Biserica Evanghelică fortificată din Seliștat-Brașov va fi reabilitată cu fonduri REGIO

05 dec. 2017

ADR Centru continuă semnarea contractelor de finanțare cu fonduri nerambursabile REGIO 2014-2020 pentru completarea portofoliului regional de obiective istorice și culturale care vor atrage turiștii și vor îndemna localnicii să găsească noi oportunități în zona rurală a Regiunii Centru. Ieri, la sediul Agenției a fost semnat cel de-al douăzecilea contract de finanțare semnat la nivelul Regiunii Centru pe prioritatea de investiții 5.1 a POR 2014-2020, care vizează ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”. Este vorba de reabilitarea Bisericii Evanghelice Fortificate din satul Seliștat, comuna Șoarș, județul Brașov, pentru care a fost semnat contractul de finanțare în valoare totală de 1,336 milioane lei.

A fost lansat apelul de proiecte destinat incubatoarelor de afaceri

05 dec. 2017

AMPOR a publicat, în data de 4 decembrie 2017, versiunea finală a Ghidului specific aferent Priorității de Investiții 2.1B – Incubatoare de afaceri a Programului Operațional Regional 2014-2020.
Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dota-rea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora. Valoa-rea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro.