Localizare pe harta

ADR Centru: Comunicate de Presa

Lista nominala proiecte contractate POR 2014-2020

15 ian. 2018

 Lista nominala proiecte contractate pe prioritati de investitii POR 2014-2020Sesiuni de informare privind apelurile de proiecte adresate incubatoarelor de afaceri și IMM-urilor care implementează un rezultat al cercetării-inovării, lansate în cadrul POR 2014-2020

10 ian. 2018

Update: Evenimentul va avea loc la Hotel PARC Alba Iulia!
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
organizează în data de 16 ianuarie 2018, ora 10, o sesiune de informare privind apelul de proiecte 2.1B – Incubatoare de afaceri, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii. Seminarul se va desfășura în Municipiul Alba Iulia. Detalii privind locația evenimentului vor fi furnizate ulterior. Detalii

Situația proiectelor contractate POR 2014-2020

05 ian. 2018

Aveți prezentată alăturat, situația proiectelor POR 2014-2020 contractate la nivelul Regiunii Centru pe Priorități de investiții, precum și gradul de acoperire al bugetului alocat. 


Avizul Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 10 - Infrastructura educațională

05 ian. 2018

Pentru accesarea Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10 - Infrastructura educațională, Obiectivele specifice 10.1 și 10.2 este necesară obținerea Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea investi-ției. Pe această cale vă informăm că a fost emis Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5692/ 21.12.2017 privind constituirea unei comisii pentru acordarea Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea reali-zării unor investiții finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. În anexa la Ordin sunt specificate do-cumentele necesare în vederea analizării și acordării Avizului Ministerului Educației Naționale.

Situația proiectelor depuse POR 2014-2020.

03 ian. 2018

Situația proiectelor depuse la nivelul Regiunii Centru la data de 03 Ianuarie 2018