Localizare pe harta

Evenimente ADR Centru

Discutii pe tema energiilor regenerabile

28 iul. 2008

Agentia pentru Dezvoltare Regionalt CENTRU a organizat, incepand cu data de 21 iulie 2008, o serie de 3 ateliere de lucru in cadrul proiectului „Resurse regenerabile de energie – o solutie pentru dezvoltarea durabilt a dout regiuni Europene”, proiect finantat de Comisia Europeant prin Programul Cadru 7, componenta Regiuni ale Cunoasterii. Aceastt sesiune de workshp-uri s-a adresat actorilor regionali din judetele Mures, Alba si Sibiu.
Detalii

Prima reuniune a reprezentantilor Regiunii CENTRU dupa alegeri

28 iul. 2008

Marti, 19 augut 2008, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru va organiza prima sedinta a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru in noua sa componenta.[Detalii]

Instructiune privind valabilitatea studiilor de fezabilitate/ documentatiilor tehnice de avizare a lucrarilor de interventie la data depunerii cererii de finantare

24 iul. 2008

  1. Incepand cu data de 23 iulie 2008 pot fi depuse la dosarul cererii de finantare pentru toate domeniile majore de interventie din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 si vor fi considerate conforme administrativ, studii de fezabilitate/ documentatii tehnice de avizare a lucrarilor de interventie elaborate cu cel mult 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finantare.
  2. In cazul studiilor de fezabilitate/ documentatiilor tehnice de avizare a lucrarilor de interventie elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finantare, respectiv între 13 si 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finantare, solicitantul de finantare va prezenta un deviz general actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finantare.
  3. Grila de verificare a conformitatii administrative pentru toate domeniile majore de inteventie se modifica corespunzator.
  4. Solicitantii de finantare isi asuma integral valabilitatea si validitatea informatiilor cuprinse în documentatiile tehnice.

Instructiune catre solicitantii de finantare privind pregatirea dosarului pentru contractare

21 iul. 2008

ADR Centru va aduce la cunostiinta ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor e emis „Instructiunea catre solicitantii de finantare privind pregatirea dosarului pentru contractare. Informatii suplimentare gasiti in materialul anexat. [Detalii]

NOTA privind modalitatea de derulare a finantarii si transferului fondurilor din bugetele consiliilor judetene in bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

10 iul. 2008

In data de 9 iulie 2008 s-a primit de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor o informare privind modalitatea de derulare a finantarii si transferului fondurilor din bugetele consiliilor judetene in bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara.

Nota transferuri fornduri domeniul 3.3

Adresa MEF transferuri ADI

Catalogul surselor de finantare IULIE 2008

07 iul. 2008

ADR Centru editeaza un buletin informativ lunar continand programele de finantare nerambursabila active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.

Catalogul surselor de finantare contine patru sectiuni, adresate societatilor comerciale, autoritatilor publice, organizatiilor neguvernamentale si universitatilor. Detalii