Localizare pe harta

Evenimente ADR Centru

A fost modificat Ghidul Solicitantului aferent Apelului de proiecte 5.2

22 mar. 2017

AMPOR a lansat versiunea consolidata a Ghidului aferent Prioritatii de investitii 5.2 a POR 2014-2020 prin care se finanteaza actiunile destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.


Detalii

S-a modificat Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 2.1A

21 mar. 2017

AMPOR a publicat o nouă revizuire a Ghidului solicitantului pentru microîntreprinderi - Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. Data limită până când mai pot fi depuse proiecte în cadrul Priorității de investiții 2.1 este 27aprilie a.c., ora 12:00.


Detalii

A fost redeschis apelul de proiecte pentru prioritatea de investiţii 5.2 – Îmbunătățirea mediului urban, POR 2014-2020

15 mar. 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în data de 14.03.2017 Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelul de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/2 - Regiuni, Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultura, Prioritatea de investiții 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare este 15 aprilie 2017 – 15 octombrie 2017, ora 12:00.A fost revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 2.2 adresată IMM-urilor din cadrul POR 2014-2020

15 mar. 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în data de 14.03.2017, o revizuire a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.


Evenimente de informare privind lansarea Programului Transnațional Dunărea 2014-2020

07 mar. 2017

In contextul lansării celui de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național de Contact, continua seria de evenimente de informare privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte.

Detalii