Localizare pe harta

Evenimente ADR Centru

Clauze noi pentru apelurile de proiecte nefinalizate

29 aug. 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat ordinul MDRAP nr. 5525/ 28.08.2018, prin care au fost modificate Ghidurile specifice pentru apelurile de proiecte nefinalizate destinate infrastructurii rutiere, patrimoniului natural și cultural și învățământului a Programului Operațional Regional 2014-2020. Detalii

O nouă cale destinată dezvoltării unui viitor comun european!

28 aug. 2018

 În cadrul mai larg al parteneriatului dintre Regiunea Centru și Landul Brandenburg, Centrul Europe Direct Regiunea Centru a participat alături de structura gazdă ADR Centru, la Zilele Landului Brandenburg 2018 ce au avut loc în perioada 25-27 august 2018, în Germania. Cetățenii germani și oficiali de rang înalt au vizitat și apreciat materialele informative, obiectele de promovare și filmele care le-au fost prezentate la standul ADR Cen-tru și Europe Direct Regiunea Centru. Alăturat de standul EDIC Regiunea Centru a fost și standul de prezentare al Centrului Europe Direct Brandenburg an der Havel, având astfel loc primul schimb direct de informații dintre cele două centre care vor semna peste o luna, la Alba Iulia, un Acord de parteneriat și colaborare româno-german. Detalii

A fost lansat Apelul 2 de proiecte care sprijină infrastructura socială pentru persoane vârstnice

01 aug. 2018

În 31 iulie 2018 a fost aprobat, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, Ghidul Solici-tantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/A/2, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Priorita-tea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programu-lui Operaţional Regional (POR) 2014-2020.