Localizare pe harta

Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020

Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020

Specializarea inteligenta la nivel regional (RIS3) este un concept promovat de Comisia Europeana odata cu adoptarea Strategiei Europa 2020, pentru a raspunde nevoii de a fundamenta mai bine investitiile in cercetare, dezvoltare si inovare realizate prin politica de coeziune a UE. Specializarea inteligenta presupune identificarea caracteristicilor si atuurilor unice ale fiecărei regiuni, evidentierea avantajelor competitive ale fiecarei regiuni, precum si cooptarea partilor interesate si a resurselor de la nivel regional in jurul unei viziuni axate pe criteriul excelentei asupra viitorului acestora. Strategiile privind specializarea inteligenta pot constitui, in acelasi timp, un instrument puternic pentru solutionarea provocarilor sociale, de mediu, climatice si energetice, precum schimbările demografice, eficienta resurselor, securitatea energetica si rezistenta in fata schimbarilor climatice. Concentrandu-se pe elementele care ii conferă unei regiuni cel mai mare potential competitiv, specializarea inteligenta contribuie la pozitionarea regiunii pe piete/nise specifice la nivel global şi in lantul international de valori.

Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru a fost realizata printr-un puternic parteneriat care a adus impreuna reprezentanti ai universitatilor, ai sectorului de cercetare-dezvoltare, ai mediului de afaceri si organizatiilor de sprijinire a afacerilor, autoritati locale si ONG-uri interesate. Un punct important de pornire in elaborarea Strategiei de Specializare Inteligenta l-a constituit experienta dobandita in procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020. Coordonarea activitatilor de elaborare a Strategiei de Specializare Inteligenta a fost realizată de catre ADR Centru care, in luna februarie 2014, a adoptat un Plan de lucru cuprinzand toate actiunile necesare in vederea elaborarii Strategiei Regionale de Specializare Inteligenta in conformitate cu cerintele mentionate in Ghidul de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligenta.

Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru 2014-2020 cuprinde urmatoarele elemente: