Sprijin proiecte domeniul Specializare Inteligenta

UPDATE !!!

Informatii utile proiect:

 Titlu proiect: Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 – 2027 pe domeniul specializare inteligentă.

Cod proiect: 1.1.140 / Cod MySMIS 141193

Nr. și dată contract de finanțare: CTRF 1.1.140/17.02.2021

Denumire beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU

Axa prioritară/OS/Acțiune: Axa prioritară: 1 ”Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri” / Obiectivul specific: 1.1 ”Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de  proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature” / Acțiunea: 1.1.1 ”Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”

Perioada de implementare: 01.09.2020 – 15.12.2023

Valoarea eligibilă a proiectului:  3.236.126,54  lei, din care 85% din FEDR (2.750.707, 57 lei), respectiv 15% de la Bugetul de stat  (485.418, 97 lei).

Scopul și obiectivele proiectului: Obiectivul general și totodată scopul proiectului îl constituie pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii Centru, în domeniul specializării inteligente.

Proiectul își propune să contribuie la îndeplinirea următorului obiectiv specific al axei prioritare 1 a POAT 2014-2020, și anume: O.S. 1.1. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de  proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature.

Obiectivul specific al proiectului este asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la nivelul Regiunii Centru pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente.

Rezultate așteptate:

Documentații tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii Centru aferente unui număr de 4 proiecte din portofoliul 2021-2027 pentru domeniul specializare inteligentă.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

Anunt demarare proiect