,,Beyond EDP” – “Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process


Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivelul Regiunii Centru proiectul ,,Beyond EDP” – “Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process, în traducere: ”Îmbunătățirea eficacității RIS3 prin managementul procesului de descoperire antreprenorială -EDP”, finanțat în cadrul programului de cooperare interregională al Comisiei Europene – Interreg Europe.

Parteneriat:

Proiectul este coordonat de Regiunea Centre Val de Loire din Franța si este implementat de un consorțiu format din 10 organizații partenere provenind din 8 state Europene. La nivelul regiunii Centru, partenerul responsabil pentru implementarea proiectului Beyond EDP este Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Obiectiv:
Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea strategiilor de specializare inteligentă (RIS3) prin managementul procesului de descoperire antreprenorială (EDP) și adaptarea mai bună a politicilor publice de cercetare – dezvoltare – inovare la nevoile economiilor locale. În cadrul acestui proiect România este reprezentată de ADR Centru, instrumentul de politică vizat prin participarea la proiect fiind Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, indicatorul specific acestui instrument fiind numărul de centre de transfer tehnologic sprijinite.

Activități:
Pe parcursul celor aproape 5 ani de implementare a inițiativei Beyond EDP, partenerii proiectului vor identifica, împărtășii și transfera cele mai bune practici și modele de îmbunătățire a politicilor de promovare și susținere a domeniului specializării inteligente. Totodată, partenerii proiectului vor forma grupuri de lucru de nivel regional alături de care vor crea și implementa planuri de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor de finanțare disponibile la nivelul regiunilor participante, astfel încât acestea să acorde o mai mare importanță specializării inteligente.

Instrument politic vizat:
Instrumentul politic pe care ADR Centru își propune să îl modifice și îmbunătățească ca urmare a implementării acestui proiect este Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, indicatorul specific acestui instrument fiind numărul de centre de transfer tehnologic sprijinite.

Perioada de implementare
Proiectul va fi implementat pe parcursul a 60 de luni, în perioada 1 Aprilie 2016 – 31 Martie 2021.

Buget:
Bugetul total al proiectului Beyond EDP este 1,897,810.00 Euro cu o contribuție FEDR de 1,613,138.50 Euro.

Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, în vederea implementării proiectului are valoarea de 129,085.00 Euro din care 85% reprezintă cofinanțare FEDR, 13 % reprezintă cofinanțarea națională iar 2% cofinanțarea proprie ADR Centru.

Finanțator
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg Europe – Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare.

Contact:
Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul Beyond EDP vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

Emil Toma
Departament Politici Regionale
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania
Tel. 0358 401 276 Interior 465
emil.toma@adrcentru.ro | www.adrcentru.ro
link acces la proiectul Beyond EDP:  https://www.interregeurope.eu/beyondedp/