Catalogul surselor de finanțare Noiembrie 2021

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabila active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.

În această ediție, vă atragem atenția asupra următoarelor oportunități:

  • Se demarează Programul “Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, care încurajează participarea civică în politica de coeziune și promovarea participării cetățenilor la stabilirea priorităților. Detalii se regăsesc în secțiunile destinate Autorităților Publice Locale, Organizaților Neguvernamentale, Societăților Comerciale și Universităților.

  • Administrația Fondului pentru Mediu a lansat în data de 25 octombrie 2021 “Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public. Detalii se regăsesc în rubrica aferentă Autorităților Publice Locale.
  • Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală este lansat un apel pentru împăduriri, dar și crearea de suprafețe împădurite. Detalii se regăsesc în rubrica destinată Societăților Comerciale.
  • Până în data de 27 decembrie 2021 este deschis apelul „Educație nonformală în sistem outdoordin cadrul Programului Operațional Capital Uman. Detalii se regăsesc în secțiunile destinate Autorităților Publice Locale, Organizaților Neguvernamentale, Societăților Comerciale și Universităților.