Drept comunitar

In sensul restrans al termenului, dreptul comunitar este format din Tratatele constitutive (dreptul primar) si din prevederile instrumentelor adoptate de institutiile comunitare in aplicarea acestora (dreptul derivat).
Intr-un sens mai larg, dreptul comunitar cuprinde ansamblul normelor de drept aplicabile in cadrul ordinii juridice comunitare, inclusiv principiile generale de drept, jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, normele de drept ce decurg din relatiile externe ale Comunitatii si cele decurgand din conventiile si acordurile similare incheiate intre statele membre in aplicarea prevederilor Tratatului. Toate aceste norme de drept constituie o parte a ceea ce se cunoaste sub numele de acquis comunitar.