Implementarea Componentei 10 este în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației https://www.mdlpa.ro/.

Ghidul pentru înființarea și susținerea unei rețele de centre regionale de orientare în carieră a intrat în dezbatere publică

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente Investiției I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră (câte un centru în fiecare regiune de dezvoltare a României – NUTS-II) ca parte a ERA TALENT PLATFORM din cadrul PNRR Componentei […]

Finanțări PNRR – S-a lansat finanțarea pentru infrastructura destinată vehiculelor electrice

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat Ghidul solicitantului pentru Componenta 10 a PNRR, “Fondul local” și Schema de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență — PNRR/2022/C10 — Fondul Local — promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice”. Programul sprijină […]

Finanțări PNRR: Unități de locuit pentru tineri și specialiști în sănătate și educație

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat, în data de 28.04.2022, un anunț de lansare a finanțărilor prin Componenta 10 a PNRR, “Fondul local”, cu un buget de 285 milioane euro. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat – la finalul lunii aprilie 2022 – o finanțare cu un buget total de 285 […]

Ghidul solicitantului pentru Fondul local

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat Ghidul solicitantului pentru Componenta 10 a PNRR, “Fondul local”, având un de 2.100 milioane euro, cu finanțare din PNRR. Programul sprijină asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, […]