Lansarea investițiilor în lanțul valoric al bateriilor, celulelor și al panourilor fotovoltaice

S-a aprobat Schema de ajutor de stat care sprijină investițiile în lanțul valoric industrial de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor, celulelor și panourilor fotovoltaice, precum și a Ghidului aferent acesteia, respectiv Ghidul specific – Condiții specifice de accesare a finanțării din fonduri europene aferente PNRR, Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor […]

Finanțări pentru eficiență energetică sectorul industrial – sesiunea a II-a

Apel redeschis destinat investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie pentru operatori economici din sectorul industrial – Ministerul Energiei a publicat Ordinul, Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Investiției I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, din cadrul Componentei 6 a PNRR. Ministerul Energiei a lansat documentele pentru Schema […]

PNRR – Lansarea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)

Lansare procedură competitivă – Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Investiția I.4 – Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități […]

Dezbatere publică PNRR: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar

Ministerul Educației, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație. Solicitanți eligibili: Consiliile Județene și  Consiliul Municipiului București Beneficiari finali: Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, inclusiv cele care […]

Finanțări PNRR pentru asigurarea eficienței energetice a operatorilor economici în sectorul industrial

Apel nou destinat investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie pentru operatori economici din sectorul industrial – Ministerul Energiei a publicat pentru consultare publică Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Investiției I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, din cadrul Componentei 6 a PNRR. Ministerul Energiei a lansat, în […]

Îndrumar metodologic în domeniul achizițiilor publice pentru fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

Ministerul Energiei a publicat îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență. Îndrumarul asigură cadrul legal necesar pentru realizarea achizițiilor de produse, servicii, lucrări în condiții […]

Anunț consultare publică referitoare la contractul ESCO

Ministerul Energiei a publicat anunțul referitor la consultarea publică privind contractul ESCO. Contractul cadru de servicii de proiectare și performanță energetică (CPEn) reprezintă un pachet personalizat de măsuri de creștere a performanței energetice, incluzând proiectarea, finanțarea, implementarea și monitorizarea îmbunătățirilor tehnice și a serviciilor de management energetic. În vederea aprobării Contractului cadru de servicii de […]

Prelungire termen de depunere al proiectelor PNRR pentru cogenerarea de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate

Componenta 6 a PNRR I Ministerul Energiei a publicat Ordinul Ministrului nr. 919/12.09.2022, prin care s-a prelungit termenul de depunere al proiectelor dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde, până la data […]

Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare pentru asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial – Componenta 6 PNRR

Ministerul Energiei a prelungit Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Investiției I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, din cadrul Componentei 6 a PNRR, respectiv pentru apelul de proiecte, din cadrul PNRR, destinat investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie pentru operatori economici din sectorul industrial. Pentru mai multe […]

Prelungire termen de depunere al proiectelor PNRR pentru construire capacități producție hidrogen “verde”

Ministerul Energiei a publicat Ordinul Ministrului nr. 822/16.08.2022, prin care s-a prelungit termenul de depunere al proiectelor aferente Măsurii de investiții I.2 – Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul “verde” ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului “verde” și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei […]