Îndrumar metodologic în domeniul achizițiilor publice pentru fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

Ministerul Energiei a publicat îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență. Îndrumarul asigură cadrul legal necesar pentru realizarea achizițiilor de produse, servicii, lucrări în condiții […]

Anunț consultare publică referitoare la contractul ESCO

Ministerul Energiei a publicat anunțul referitor la consultarea publică privind contractul ESCO. Contractul cadru de servicii de proiectare și performanță energetică (CPEn) reprezintă un pachet personalizat de măsuri de creștere a performanței energetice, incluzând proiectarea, finanțarea, implementarea și monitorizarea îmbunătățirilor tehnice și a serviciilor de management energetic. În vederea aprobării Contractului cadru de servicii de […]

Prelungire termen de depunere al proiectelor PNRR pentru cogenerarea de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate

Componenta 6 a PNRR I Ministerul Energiei a publicat Ordinul Ministrului nr. 919/12.09.2022, prin care s-a prelungit termenul de depunere al proiectelor dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde, până la data […]

Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare pentru asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial – Componenta 6 PNRR

Ministerul Energiei a prelungit Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Investiției I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, din cadrul Componentei 6 a PNRR, respectiv pentru apelul de proiecte, din cadrul PNRR, destinat investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie pentru operatori economici din sectorul industrial. Pentru mai multe […]

Prelungire termen de depunere al proiectelor PNRR pentru construire capacități producție hidrogen “verde”

Ministerul Energiei a publicat Ordinul Ministrului nr. 822/16.08.2022, prin care s-a prelungit termenul de depunere al proiectelor aferente Măsurii de investiții I.2 – Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul “verde” ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului “verde” și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei […]

Prelungire termen de depunere al proiectelor PNRR pentru cogenerarea de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate

Componenta 6 a PNRR I Ministerul Energiei a publicat Ordinul Ministrului nr. 803/08.08.2022, prin care s-a prelungit termenul de depunere al proiectelor dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde, până la data […]

Extindere termen depunere pentru proiectele de construire capacități producție hidrogen „verde”

Ministerul Energiei a anunțat publicarea Ordinului Ministrului nr. 754/22.07.2022, prin care s-a prelungit termenul de depunere al proiectelor privind sprijinirea investițiilor pentru capacități producție hidrogen „verde”, până la data de 16.08.2022, ora 17:00. De la data prezentului Ordin, secțiunea din Ghidul Solicitantului se modifică după cum urmează: ”Dată și oră închidere depunere de proiecte: 16.08.2022, […]

Apelul lansat pentru cogenerarea de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, Componenta 6 a PNRR

Ministerul Energiei a lansat Schema de ajutor de stat și Ghidul specific privind dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde. Solicitanții eligibili: Societăţile (IMM și mari) care au ca obiect de activitate […]

Apel lansat pentru asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial – Componenta 6 PNRR

Apel nou al PNRR dedicat investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie pentru operatori economici din sectorul industrial – Ministerul Energiei a lansat Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Investiției I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, din cadrul Componentei 6 a PNRR. Ministerul Energiei a lansat documentele pentru […]

PNRR, Componenta C6: Lansare apel proiecte construire capacități producție hidrogen “verde”

Ministerul Energiei lansează Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții I.2 – Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul “verde” ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului “verde” și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice, sub-măsura 2.2 – Sprijinirea investiţiilor […]