ERATĂ pentru Capitolul 5 Condiții de eligibilitate la Ghidul solicitantului”

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a publicat o ERATĂ pentru renumerotarea secțiunilor din cadrul capitolului 5 Condiții de eligibilitate a Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 8.2 Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii […]

Lansare în consultare publică a Ghidului specific pentru Intervenția 1.2.1 “ Participarea IMM și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare”

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 1  ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” – Obiectiv specific  1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate”, Intervenția 1.2.1 “Participarea […]

Situația proiectelor depuse în cadrul Programului „Regiunea Centru”

Programul Regiunea Centru 2021-2027 are un buget alocat de 1,384 miliarde euro, din care 1,152 miliarde euro din FEDR, alocat pentru dezvoltarea județelor din Regiune, respectiv Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Cele 8 priorități de investiții ale programului vizează următoarele domenii: cercetarea, dezvoltarea și transferul tehnologic de la nivel regional în domeniile de […]

Detalii

Lansare în consultare publică a Ghidului specific pentru Intervenția 7.2. “Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor”

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 7  ”O regiune cu turism sustenabil” – Obiectiv specific 4.6 “ Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială”, Intervenția 7.2. “Creșterea incluziunii sociale a […]

Creșă nouă cu fonduri europene pentru micuții din comuna mureșeană Daneș

Primul proiect contractat în cadrul Programului ”REGIUNEA CENTRU” 2021-2027! ADR Centru a demarat procesul de contractare a fondurilor europene alocate Regiunii Centru prin FEDR Copiii din comuna Daneș – județul Mureș – vor avea condiții mult mai bune pentru a se integra în sistemul educațional modern! Pe baza unei finanțări europene nerambursabile de aproape 7,4 […]

Start selecție națională pentru Best Tourism Villages 2024!

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului dă startul selecției naționale a localităților care aspiră la titlul de Best Tourism Villages! Inițiativa este premergătoare desfășurării celei de-a patra ediții a competiției internaționale a Organizației Mondiale a Turismului, prin intermediul căreia, anual, sunt identificate exemple remarcabile de destinații pentru turismul rural. În urma depunerii candidaturilor și evaluării acestora, […]

Detalii

Schema de ajutor de minimis pentru investițiile din cadrul Intervenției 1.4.2 – Scale up pentru startup-uri și microîntreprinderi, a PR Centru, a fost actualizată

Prin Dispoziția Directorului General al ADR Centru nr. 85/19.02.2024 a fost actualizată ”Schema de ajutor de  minimis pentru startup-uri si microîntreprinderi” aferentă Programului Regiunea Centru, Prioritatea 1 –  O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă, Intervenția 1.4.2 – Scale up pentru startup-uri și microîntreprinderi. Dispoziția Directorului General ADR Centru nr. […]

Detalii