A fost modificat Ghidul specific pentru ambulatorii și UPU – proiecte nefinalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelurile de proiecte dedicate ambulatoriilor și UPU – proiecte nefinalizate, din cadrul Axei Prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” a Programului Operațional Regional 2014-2020.
Detalii

S-a modificat Ghidul Specific pentru apelul dedicat Iluminatului Public-

În data de 13.08.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modifi-care și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiec-te cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Pri-oritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Detalii

Vă invităm la Transylvania Awards 2018!

Transylvania Awards este un eveniment de business transilvan, o premieră în business-ul regional, ce va fi organizat la Alba Iulia, pe 6 și 7 septembrie de Raiffeisen Bank, Primăria Alba Iulia și Forbes România & Heraldist & Wondermarks.

Detalii

Stadiul implementării proiectelor derulate prin POR 2014-2020

Reprezentanții administrației publice locale, reuniți recent în cadrul întâlnirii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, au dezbătut stadiul proiectelor depuse spre finanțare la nivelul Regiunii Centru și nevoile de finanțare pentru anumite domenii de dezvoltare regională. Întâlnirea de lucru care a avut loc la Alba Iulia, a reunit peste 40 de invitați din toate județele regiunii. În cadrul discuțiilor s-a pus accent pe analiza proiectelor depuse spre finanțare de primăriile și consiliile județene din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, dar și viitoarele lansări de fonduri sau noutăți transmise de către Autoritatea de Management a POR 2014-2020.
Detalii

A fost modificat Ghidul specific pentru achiziția de ambulanțe

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe, din cadrul Axei Prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” a Programului Operațional Regional 2014-2020.
Detalii

Oportunitati pentru Industriile Aeronautica si Automotive Regionale

Industria Aerospatiala si Inovatorii din domeniul Mobilitatii se reunesc in aceasta toamna in Europa. Advanced Business Events (ABE) organizeaza trei evenimente majore destinate industriilor Aerospatiala si Automotive, cu o configuratie Business to Business, evenimente care aduc alaturi marii jucatori din industrie, furnizori, achizitori, inovatori si promotori de politici publice la nivel european si global. In calitate de partener al ABE, ADR Centru poate facilita accesul companiilor din Regiunea Centru – IMM si start-up-uri inovative – la aceste evenimente in conditii foarte avantajoase.

Detalii

Eficentizare energetică la internatul Colegiului ”Batthyany Ignac”!

Un nou contract de finanțare asigură Municipiului Gheorgheni fondurile necesare pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare termică ale internatului Colegiului ”Batthyany Ignac”. Semnat la sediul ADR Centru din Alba Iulia de către domnul Nagy Zoltán, primarul municipiului Gheorgheni și de către domnul Simion Crețu, director general al ADR Centru, contractul este finanțat din bugetul Regiunii Centru al Programului Operațional Regional 2014-2020, alocat din Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1B.
Detalii

A fost lansat Apelul 2 de proiecte care sprijină infrastructura socială pentru persoane vârstnice

În 31 iulie 2018 a fost aprobat, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, Ghidul Solici-tantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/A/2, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Priorita-tea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programu-lui Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Detalii

Discuții despre potențialul de dezvoltare al Regiunii Centru și perspectivele economice

În ultima zi din luna iulie va avea loc la Alba Iulia cea de-a doua întâlnire trimestrială între reprezen-tanții decizionali ai Regiunii Centru, președinții a șase consilii județene, alături de cei șase primari ai municipiilor reședință de județ și de primarii nominalizați să reprezinte orașele și comunele din fieca-re județ din regiune. Cei 24 de membri ai CDR Centru invitați, vor dezbate subiectele propuse de către ADR Centru pe Ordinea de zi a ședinței, punând accent pe stadiului proiectelor depuse și derulate la nivel județelor, dar și perspectivele de dezvoltare economice regionale, ce se pot încadra în direcțiile de finanțare prevăzute pentru perioada 2021-2027 de Comisia Europeană.

Detalii