Informare referitoare la prevederile incluse în Ghidul Solicitantului pentru Intervenția 6.1.1 Învățământul antepreșcolar și preșcolar

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis o Informare referitor la prevederile incluse în ghidului solicitantului, Acțiunea 6.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, Intervenția 6.1.1 Învățământul antepreșcolar și preșcolar și anexele acestuia. Intervenția 6.1.1 – Învățământul antepreșcolar și preșcolar și […]

Detalii

Peste 600 de solicitanți de fonduri interesați de condițiile de finanțare nerambursabilă prin Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027

În șase sesiuni online de discuții tehnice, au fost prezentate potențialilor solicitanți de finanțare  condițiile de finanțare pentru tot atâtea apeluri de finanțare din cadrul Programului ”Regiunea Centru” (PR Centru 2021-2027). Seminarele online au fost susținute de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, reunind la discuții peste 600 de participanți, interesați în pregătirea de proiecte de investiții pentru care este alocat un buget cumulat de peste 450 milioane euro. Toate întrebările și răspunsurile rezultate din timpul consultărilor sau în cadrul sesiunilor online, dar și ghidurile sau alte documente utile se regăsesc în pagina fiecărei acțiuni de finanțare lansate, respectiv la link:

Detalii

Asistență tehnică pentru implementarea PR Centru 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează proiectul ”Sprijin acordat în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023 pentru AM PR Centru și serviciile suport din cadrul ADR CENTRU în implementarea, monitorizarea, informarea și comunicarea privind PR Centru 2021-2027”, cod SMIS 161781, care este finanțat în cadrul Priorității 9 – Asistență Tehnică a Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, obiectivul general și totodată scopul […]

Detalii

Lansare în consultare publică a Ghidului specific pentru Acțiunea 6.2 “Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic”

ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 6 ”O regiune educată” – Obiectiv specific 4.2 “Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv […]

Detalii

Două apeluri de finanțare nerambursabilă alocă mai mult de 78 milioane euro pentru investiții în 37 orașe din Regiunea Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru lansează două noi apeluri de finanțare prin prioritatea 3 și 4 a Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027. Peste 78 milioane euro sunt alocate pentru protecția și conservarea naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi și pentru mobilitatea urbană multimodală durabilă din orașe. În următoarea perioadă se va deschide și depunerea de […]

Detalii

Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru organizează concurs în data de 05.10.2023, ora 10.00, la sediul din Alba Iulia, str. Decebal nr.11, Jud Alba, pentru ocuparea a 15 posturi vacante (durata determinată de 1 an cu posibilitatea de prelungire ) în cadrul ADR Centru. [Mai multe detalii…]

Detalii

Consultare publică în cadrul misiunii europene pentru Noul Bauhaus European a Ministerului Culturii

În contextul noii misiuni a UE pentru Noul Bauhaus European – care vine să deschidă perspective noi pentru cartierele din Europa, prin inovare în mediul construit și finanțare la prețuri accesibile, cu un bogat conținut cultural și diversitate – Punctul Național de Contact pentru Noul Bauhaus European din cadrul Ministerului Culturii, www.umpcultura.ro, a lansat o […]

Detalii

Sesiune online de informare privind apelul de proiecte aferent Acțiunii 1.4.1 Investiții tehnologice în IMM-uri

Având în vedere lansarea apelului de  proiecte în cadrul Acțiunii 1.4.1  Investiții tehnologice în IMM-uri, vă invităm la o sesiune tehnică de informare privitoare la acest Ghid. Evenimentul se va desfășura online, în data de 08 septembrie 2023,  cu începere de la ora 11.00. Cu acest prilej vor fi discutate condițiile de finanțare aplicabile în […]

Situația proiectelor depuse în cadrul Programului „Regiunea Centru”

Programul Regiunea Centru 2021-2027 are un buget alocat de 1,384 miliarde euro, din care 1,152 miliarde euro din FEDR, alocat pentru dezvoltarea județelor din Regiune, respectiv Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Cele 8 priorități de investiții ale programului vizează următoarele domenii: cercetarea, dezvoltarea și transferul tehnologic de la nivel regional în domeniile de […]

Detalii

Sute de cetățeni germani s-au arătat foarte interesați de stadiul dezvoltării și de oportunitățile din județele Regiunii Centru

ADR Centru a reprezentat din nou Regiunea Centru la Zilele Landului. La invitația partenerilor germani, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a participat, în perioada 1-3 septembrie, pentru a șasea oară în ultimii 13 ani, la evenimentul ”Zilele Brandenburg – 2023” desfășurate în orașul Finsterwalde, din zona de sud a acestui land german, aflat la aproape […]

Detalii