100 de milioane de euro, sprijin pentru intreprinderile mici si mijlocii

Prin Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sprijină firmele mici și mijlocii din Regiunea Centru și din țară prin facilitarea accesului la credite și prin oferirea unei rate de garantare de până la 80%. Cu un buget de 100 milioane euro, prin intermediul acestui program se vor acorda garanții neplafonate ce vor avea destinatari finali IMM-urile din mediul urban și rural, pentru acele activități care nu sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Acest program operațional va fi lansat în prima parte a anului 2017 și va acoperi toate cele opt regiuni de dezvoltare din România. Acordarea de credite se va face la nivel național, iar firmele care vor putea accesa această facilitate vor trebui să aibă ca obiectiv creşterea cifrei de afaceri. Prin implementarea programului se estimează că vor fi sprijinite circa 2.500 de întreprinderi cu un număr de la 0 la 249 salariați, valoarea investițiilor private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi fiind de 400 milioane euro. Pentru implementarea acestui program operațional s-a stabilit ca Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) să fie Autoritate de Management, Fondul European de Investiții (FEI) să fie administrator, iar intermediarii financiari să fie băncile comerciale.

În prezent, autoritățile române au finalizat negocierile cu FEI, pe marginea documentelor care stau la baza implementării acestui program operațional: Acordul de Finanțare, Acordul Intercreditor și Acordul de gaj. După semnarea acestor acorduri (programată pentru data de 20 octombrie 2016), urmează procesul de selecție a intermerdiarilor financiari (băncile) de către FEI (noiembrie – decembrie 2016).

Inițiativa pentru IMM-uri 2014-2020, în valoare de 100 de milioane de euro, este un program destinat să faciliteze accesul la credite, prin oferirea unei rate de garantare de până la 80%. Instrumentul de garantare neplafonată are ca scop îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri, prin generarea unui număr suplimentar de portofolii de finanțare, determinând implicit creșterea numărului de IMM-uri beneficiare de finanțare. Utilizarea mai largă a instrumentelor de partajare a riscurilor, precum și folosirea fondurilor UE pentru a garanta parțial portofoliile de credite pentru IMM-uri permit generarea unui efect de pârghie în ceea ce privește volumul de creditare pentru IMM-uri. Astfel, întreprinderile mici și mijlocii devin mai atractive și mai credibile pentru obținerea creditelor.

Alba Iulia, 28.10.2016