Vita az oktatás digitalizálásáról a Központi Régióban

A legjobb vitázók brüsszeli tanulmányúton vehetnek részt

A Központi Régió EUROPE DIRECT Központja, a keretet szolgáltató Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, illetve az Agora Debate, valamint a régió megyei tanfelügyelőségeinek partneri közreműködésével, 2021. szeptember-októbere folyamán vitasorozatot szervez az oktatás digitalizálásának témakörében. A vitákon Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megye vidéki és városi tanintézményeinek középiskolásai és egyetemistái vehetnek részt irányítótanáraikkal. A legjobb középiskolás és egyetemista csapatok brüsszeli tanulmányúton vehetnek részt az Európai Bizottság romániai küldöttségének támogatásával. A látogatáson a csapatok az EU különböző intézményeinek képviselőivel beszélgethetnek a vita eredményeként megszületett fontosabb javaslatokról.

”A COVID-19 okozta világjárvány válsághelyzete arra késztette az oktatás különböző struktúráit, hogy alkalmazkodjanak a digitális korszak kihívásaihoz, és ebben igen fontos szerepe volt a digitális technológiák használatának. Az EUROPE DIRECT Központ javasolta tevékenységgel támogatjuk az online tanulás fejelsztésének fontosságát, például a minőségi tartalom létrehozását. A Központi Régióban, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségen keresztül 100-nál több oktatási infrastruktúrára vonatkozó projektet bonyolítunk, 145 millió euró értékű, vissza nem térítendő európai támogatást különítettünk el a tanintézmények digitális felszerelésére és bútorzatának beszerzésére. A viták során azokkal dolgozunk együtt, akiknek a járvány idején az online tanulási rendszerhez alkalmazkodniuk kellett: középiskolásokkal, egyetemistákkal, tanárokkal. Az általuk megfogalmazott javaslatokat pedig továbbítjuk az Európai Bizottság képviselőinek, hogy hatékonyabbá tegyék a regionális szükségletekhez alkalmazkodó digitális oktatásra való áttérést” – hangsúlyozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Azzal a szándékkal, hogy a fiatalokat bevonja az ilyen jellegű tevékenységekbe és fejlessze analitikus gondolkodásukat, felkészítse őket a jövőre, a Központi Régió EUROPE DIRECT Központja vitaversenyt kezdeményezett az oktatás digitalizálásáról, ami egyben az Európai Bizottság egyik prioritása is „A digitális korszakra felkészült Európa” elve szerint. A #DigitalEU vitáira benevező csapatoknak a hazai klasszikus oktatási rendszerről a digitális tanításra való áttérésre, a folyamatban tapasztalt kihívásokra, követendő példákra és tökéletesítési javaslatokra kell fektetniük a hangsúlyt.

A viták megszervezésének részletei: 

A résztvevőknek olyan középiskolásoknak kell lenniük, akik a Központi Régió valamely vidéki vagy városi tanintézményében tanulnak, a benevező egyetemistáknak is a Központi Régió valamely egyeteme diákjainak kell lenniük. Az irányítótanárnak kell a csapatot beneveznie, a csapatoknak pedig 3 középiskolásból/2 egyetemistából, és csapatonként egy irányítótanárból kell állniuk. Szeptember elején valamennyi benevezőcsapat megkapja a viták témalistáját, szeptember 14-15-én pedig online felületen találkoznak a bejelentkezők a szervezőkkel, az Agora Debate képviselőivel, hogy tájékoztassák őket a verseny előkészítésének további részleteiről.

 A csapatok benevezésének hatérideje: 2021. augusztus 27., péntek

A köziskolás csapatok bejelentkezési lapja itt található (román nyelven): https://forms.gle/smDPMhMn6hyrM2tY7.

Az egyetemista csapatok bejelentkezési lapja itt érhető el (román nyelven):  https://forms.gle/hGWB3PVbgmk65VT38.

A tevékenységek ütemterve:

  • Csapatok benevezése: 2021. augusztus 27-ig
  • Dokumentációs időszak: 2021 szeptembere
  • Regionális viták megszervezése – október 1-15. – egy vita/verseny – mindazoknak a csapatoknak, amelyek a megyei szakaszon nyertek –, illetve egyetlen vita valamennyi bejelentkező egyetemista csapatnak
  • Brüsszeli kirándulás: 2021 novembere

További szervezési részletek:

Középiskolásoknak: a viták formátuma a World Schools lesz – a felszólalások időtartama: 6 perc. A csapatokat 3 középiskolás és irányítótanáruk alkotja. Ha egy középiskolából több csapat versenyzik, akkor a tanintézmény szintjén selejtezőt szerveznek, hogy kiválasszák azt a csapatot, amely a megyei szakaszra továbbjut. A megyei szakaszon a megye nyertes csapatai vesznek részt, a vita pedig online felületen zajlik. A regionális szakaszra továbbjutó legjobb csapatot egy zsűri választja ki. A regionális verseny azokkal a csapatokkal zajlik, amelyek a Központi Régió hat megyéjében zajló versenyeken nyertek, a vitát pedig online felületen közvetítik. A legjobb 3 csapat és irányítótanáraik brüsszeli tanulmányúton vesznek részt.

Egyetemistáknak: a viták formátuma a British Parliamentary lesz – a felszólalások időtartama: 7 perc. Amennyiben ugyanannak az egyetemnek több csapata jelentkezik be, illetve megyei szinten több egyetemista csapat is benevez, online selejtezőt szerveznek megyei szinten, egy zsűri pedig kiválasztja a legjobb csapatot. A csapatokat 2 egyetemista és irányítótanáruk alkotja. Ha egyetlen csapat jelentkezik be a megye egyetlen egyeteméről, akkor az hivatalból továbbjut a regionális szakaszra. A regionális egyetemista vitát online felületen közvetítik, a legjobb csapat (2 egyetemista és irányítótanáruk) pedig brüsszeli tanulmányúton vesz részt a 3 győztes középiskolás csapattal.

A brüsszeli tanulmányút:

A csapatlétszám 20 fő lesz – középiskolások, egyetemisták, tanárok, szervezők és partnerek, akik 4 napos tanulmányi látogatást tesznek Brüsszelbe. A látogatás során az Európai Bizottság romániai küldöttsége biztosítja a szakértőket, megszervezi az európai intézményekbe tett látogatásokat. A végleges programot a résztvevők legkésőbb egy héttel az indulás előtt kézhez kapják. Ha a járványügyi korlátozások miatt a brüsszeli látogatás nem valósulhat meg, akkor a szervezők hasonló tevékenységre tesznek javaslatot.

Európai kontextus:

Az Eurostat 2019 felmérése szerint az alacsony jövedelmű családoknak nincs hozzáférésük számítógéphez, a szélessávú internethozzáférés pedig igencsak változó a tagállamokban, és ez is jövedelemfüggő. Mindeközben, az Európai Unióban 5-ből egy 1 fiatalnak nem sikerül megszereznie még az alapvető digitális kompetenciákat sem. Az Európai Bizottság által 2020-ban, digitális oktatás témakörben szervezett közvélemény-kutatásának eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók közel 60%-a nem használt a digitális oktatáshoz szükséges eszközöket a válsághelyzet kialakulása előtt. Ugyanabból a kutatásból még azt is megtudjuk, hogy szükség van a pedagógia eszközök és online tartalmak tökéletesítésére, fontos, hogy mindez interaktív és felhasználóbarát legyen. A válaszadóknak több mint 60%-a mondta azt, hogy javított a digitális képességein a válságidőszak alatt, és több mint 50%-uk szeretné elmélyíteni ezt a tudását, ismereteit.

A román nyelvű ismertető linkje: http://www.adrcentru.ro/comunicare/dezbateri-pe-tema-digitalizarii-educatiei-in-regiunea-centru-cei-mai-buni-participa-la-o-vizita-de-studiu-la-bruxelles/