A fost aprobat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 03.04.2020, Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii […]

Vezi articol integral pe : A fost aprobat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)