A fost modificat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte aferent Priorităţii de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice, POR 2014-2020