A fost modificat Ghidul specific pentru entitățile de inovare și transfer tehnologic