A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 3.2 – Mobilitate urbană a POR 2014-2020