A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 6.1 din cadrul POR 2014-2020