A fost modificată forma de contract din cadrul Ghidului general POR 2014-2020