A fost publicată în consultare publică a doua versiune a Ghidului solicitantului specific pentru apelul de proiecte adresat IMM-urilor

În 04.11.2016 a fost lansată spre consultare publică a doua versiune a Ghidului solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. 
A doua versiune a Ghidului solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor a fost lansată spre consultare publică în data de 04.11.2016.
Eventualele observații sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 11 noiembrie 2016.