A fost revizuit Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 2.1 A – Microîntreprinderi a POR 2014-2020