A Központi Régió kommunikációsai az Európai programok és projektek hatásairól beszélgettek

Közel 50 személy vett részt a Központi Régió kétnapos, Kommunikációsok Fóruma című online rendezvényén. A találkozón az európai témákkal foglalkozó kommunikációsok megvitatták azokat a projekteket, amelyek Brassó, Fehér, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben megye fejlődését biztosították az eddigiekben. A Központ Régió EUROPE DIRECT Irodája és a keretét szolgáltató intézmény, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által szervezett esemény középpontjában az európai tájékoztatásban az év folyamán részt vevő média állt, valamint a civil társadalom népszerűsítésben részt vevő képviselői, akik hozzájárultak az európai témákhoz kapcsolódó információk terjesztéséhez. Ennek égisze alatt a kommunikációsok hálózatának legaktívabb tagjait különféle promóciós tárgyakkal jutalmazták.

Ez az esemény zárta a Központi Régió Europe Direct Irodája által tervezett éves tájékoztatási és promóciós tevékenységeket, és egybegyűjtötte a régió kommunikációs felelőseit. A helyi hatóságok és a média képviselői, a polgárok és közvéleményformálók a civil társadalom képviselőivel együtt vettek részt a kétnapos eseményen, amelyen az európai projektekről, a környezetvédelmi témákban szervezett tevékenységekről, a helyi hatóságok által az egyes közösségek szintjén, az életminőség és a környezet javítására talált, európai forrásokból támogatott megoldásokról tartottak megbeszéléseket. A rendezvény első napján összefoglalták az európai alapokból finanszírozott főbb tevékenységeket, és beszéltek a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által bonyolított finanszírozások kilátásairól a következő időszakban. A megbeszélések során bemutatták a régió, a megye, a települések vagy városok egyes közösségeinek releváns projektjeit, amelyek hatással vannak az polgárok életére. Szinte valamennyi témába bekapcsolódtak a média képviselői és a civil társadalom legaktívabb képviselői is, megvitatták az információcsere javításának lehetséges módozatait.

„A rendezvény során mind a polgároknak, mind pedig a helyi önkormányzatok képviselőinek sikerült üzenni, miszerint olyan tevékenységi keretet szeretnénk kialakítani, amelyet a jövőben bővíthetünk. Ezzel az eseménnyel mindenkinek tolmácsoltuk azt, hogy együtt hatékony kommunikációs módozatokat találhatunk, hogy értékeljük erőfeszítéseiket és a hálózatban betöltött szerepüket. Egymás támogatásával javítani tudjuk az embereknek továbbított információk mennyiségét és minőségét, valamint a kommunikációs hálózatban érintettek igényeit. Ugyanakkor a jelenlévőkkel közösen alakítottuk ki a jövőbeli tevékenységünk paramétereit, hiszen ezt a fórumot fizikai jelenléttel is meg szeretnénk szervezni, a jelenlevők létszámát bővíteni akarjuk sokkal valósabb információcserével és annak lehetőségével, hogy még több polgárhoz jutunk el” – jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A szervezők és a tevékenységek céljának rövid bemutatását követően, a rendezvény első napja a résztvevők hozzászólásaival és interaktív tevékenységekkel folytatódott, amelyben a hálózat tagjai részletezték elvárásaikat is. A helyi önkormányzatok képviselői által bonyolított európai környezetvédelmi projektek hatásának bemutatása után a rendezvény napirendjén megbeszélések szerepeltek a projektek fejlesztéséről, a szakterülethez kapcsolódó elvárásokról. A rendezvény második része a média képviselőinek és a társadalom legaktívabb tagjainak civil szerepvállalására összpontosított, sor került a legaktívabb kommunikációsok tevékenységének jutalmazására. A rendezvény második napján a jelenlévők a konfliktushelyzetek megoldásáról és a munkahelyi stressz jelenségéről szóló gyakorlati online tréningen vettek részt.

Versiunea limba română: https://europedirect-adrcentru.ro/comunicatorii-din-regiunea-centru-au-discutat-despre-impactul-proiectelor-si-programelor-europene/