A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség átfogó nyilvános konzultációt tartott a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Központi Regionális Operatív Program (Központi ROP) véglegesítésére, figyelembe véve a 2014-2020-es Központi ROP megyénként való megvalósítását a Központi Régióban

Konferenciasorozat a finanszírozási lehetőségek bemutatására és új támogatási kérelmek előkészítésére

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség irányítja majd a 2021-2027-es Központi ROP megvalósítását, amely révén folytatja azt a regionális fejlesztést, amely 2007-től mostanáig 3 milliárd euró összértékű regionális projektben öltött formát a régió hat megyéjében. A 2021-2027-es Központi ROP végső verziójának véglegesítésére a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség átfogó eseménysorozatot szervezett online térben, de fizikai jelenléttel is, illetve hibrid rendezvények formájában, hogy konzultáljon a helyi és regionális fejlesztésben résztvevő főbb szereplőkkel, illetve a szélesebb közvéleménnyel is azért, hogy megfelelően előkészítse a következő támogatási időszakot. A REGIO 2014-2020 Program keretében sikeresen megvalósult projektek és a partnerek által nyert tapasztalatok biztosítják azt, hogy az új Regionális Operatív Program a helyi finanszírozási igényekhez alkalmazkodva jön létre.   

E célkitűzés megvalósítására a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség szeptember folyamán, online felmérés formájában nyilvános konzultációt folytatott a különböző célcsoportokkal, illetve a polgárokkal, amelyre 500 válasznál több érkezett be. Ezt a folyamatot egészítették ki a Központi Régió hat megyéjében szervezett találkozók a 2021. október 6-20. közötti időszakban, amelyben nyolc helyi, hibrid formátumú konferenciát tartottak: Brassóban – a CATTIA üzletkötő központban; Maksán – a Benke Kúrián; Marosvásárhelyen – a megyeházán; Szászsebesen – az Allegria szállodában; Csíkszeredában – a megyeházán; Gyergyószentmiklóson – a RobiKonyha étteremben, Farkaslakán – a Támási Áron Kulturális Központban, és Nagyszebenben – a megyeháza nagytermében. Ezeken az eseményeken több mint 440 résztvevőnek, köztük a helyi közigazgatás, felsőoktatási intézmények és civil szervezetek, illetve az üzleti szféra képviselőinek volt alkalmuk közvetlenül tanácskozni a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség szakértőivel. Hozzájuk csatlakozott valamennyi helyi esemény keretében több tucat online résztvevő, akikkel a tanácskozások több mint 700 fős részvételt értek el összesen.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a Központi Régió valamennyi megyéjében szervezett egy-egy helyi tematikájú konferenciát, ezeken az esemény keretében pedig azokra a tanulságokra került a hangsúly, amelyeket az előző finanszírozási időszakok eredményeztek, bemutatták ugyanakkor az európai alapok 2021-2027-es időszakának finanszírozási kereteit is és beszélték a jövőbeli projektek rendelkezésére álló lehetséges támogatási forrásokról. A tudatosító találkozássorozat célja az volt, hogy a vissza nem térítendő források potenciális kérelmezőit tájékoztassák az eddig elért eredményekről, valamint az új, 2021-2027-es időszakra vonatkozó Központi ROP előkészítésének jelenlegi stádiumáról.

„Megközelítésünkben főként abból indultunk ki, hogy jelenleg a Központi Régió szintjén több mint 650 projekt valósul meg, és ezek a 2014-2020-es ROP valamennyi tengelyét lefedik. Ezeknek a projekteknek kedvező eredményeket kell generálniuk és jelentős hatást kell gyakorolniuk a helyi fejlesztési folyamatokra. Ezért, a projekt kedvezményezettjei mellett, meghívtuk a helyi közigazgatási intézmények, civil szervezetek és a főbb regionális partnerek képviselőit, hogy vitassák meg a 2014-2020-es REGIO Programban megvalósultakat, beszéljék meg a következő támogatási időszak előkészítését. Így ösztönözzük a 2014–2020-as ROP keretében finanszírozott projektek megvalósítását, megalapozzuk a jövőbeli finanszírozási időszakban támogatható projektek stabil portfóliójának összeállítását. Az általunk Menedzsment Hatóságként irányított új, 2021-2027-es időszakra vonatkozó Központi Regionális Operatív Program nyilvános konzultációsorozata a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség eddigi tevékenységére alapozott. És ez a mi szerepünk a finanszírozás kedvezményezettjeivel való közvetlen kapcsolattartásban: hogy eljuttassuk hozzájuk a friss információkat, de figyelembe vegyük ugyanakkor a legfrissebb jogszabálymódosításokat is, amelyek hatással vannak a leszerződött projektek megvalósulására” – mondta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A konferenciákon, amelyeket a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség Brassó, Fehér, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben megye tanácsaival partnerségben szervezett, húsznál is több helyi döntéshozó vett részt.  Így például a megyei tanácsok elnökei: Fehér megyéből Ion Dumitrel, Brassó megyéből Adrian Veștea, Kovászna megyéből Tamás Sándor, Hargita megyéből Borboly Csaba és Maros megyéből Péter Ferenc, illetve a megyei önkormányzatok alelnökei: Kovászna megyéből Henning László, Szeben megyéből pedig Marcel Constantin Luca. Részt vettek ezeken továbbá a megyeszékhelyek polgármesterei: Gyulafehérvárról Gabriel Codru Pleșa, Sepsiszentgyörgyről Antal Árpád András, illetve Nagyszebenből Astrid Cora Fodor, a régió prefektúráinak vezetői: Nicolae Albu Fehér megyéből, Cătălin Văsii Brassó megyéből, illetve Mircea Crețu Szeben megyéből. Jelen voltak a régió kisvárosainak és községeinek polgármesterei: Csergő Tibor Gyergyószentmiklós, illetve Dorin Nistor Szászsebes polgármestere, továbbá Kovács Lehel a Hargita megyei Farkaslaka község polgármestere (a Központi Regionális Fejlesztési Tanács (CDR) tagja), illetve a régió több tucat városának és községének vezetője, továbbá olyan személyek is, akik érdekeltek a helyi fejlesztési folyamatokban.

A munkamegbeszéléseken bemutatták a Központi Régió fejlesztésére irányuló, 2014–2020-as időszakban megvalósult operatív programok eredményeit, kielemezték ugyanakkor a 2014–2020-es Központi ROP végrehajtásának jelenlegi stádiumát a régióban, és megvitatták azt is, hogy milyen utat jártak be a kedvezményezettek a projektírástól egészen a polgárok számára előnyös projektek megvalósításig, a konkrét tevékenységekben tapasztalt akadályokat firtatták, illetve a lehetséges megoldásokat a projektek sikeres lebonyolítása érdekében.

Ezekhez a kérdésekhez szorosan kapcsolódott, a viták második pilléreként a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Központi Regionális Operatív Program bemutatása, a jövőbeli projektek és a rendelkezésre álló finanszírozási források feltérképezése. A jövőbeli prioritást képező finanszírozási tengelyek formátumával kapcsolatosan megfogalmazott kérdések és javaslatok során a tájékoztatók résztvevői közvetlen beszélgetéseket folytattak a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársaival, így a nyilvános konzultáció mellett a lehetséges támogatásigénylők tájékoztatása is megtörtént, felkészítették őket a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Központi Regionális Operatív Program jövő év első felében történő lanszírozására.