A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség Gyulafehérváron szervezte meg a Központi Régió 2021-2027-es programja Monitorozó Bizottságának első munkaülését

A Központi Régió 2021-2027-es programjának november 23-i, marosvásárhelyi elindítása után a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a regionális program menedzsment hatóságaként foglalkozik a beruházási projektek leadási időszakának mielőbbi megkezdésével, amelyeknek összértéke a Központi Régióban meghaladja majd az 1,4 milliárd eurót. Ennek értelmében a gyulafehérvári 1918. december 1-je Egyetem szenátusának gyűléstermében a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség megszervezte hibrid formában annak a bizottságnak az első munkaülését, amely monitorozza majd az új regionális program megvalósítását, amely Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megye fejlesztését célozza meg.

A Központi Régió 2021-2027-es programja Program Monitoring Bizottságának (CMPR) tagjai és a testületbe nevesített megfigyelők képviseletében több mint 50 fő elemezte azokat az előzetes szempontokat, amelyek az új regionális program megfelelő végrehajtásához kapcsolódnak.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség egyik hatásköre menedzsment hatóságként (AM) a program irányítási és ellenőrzési struktúrái létrehozásának és kiépítésének felelőssége. A program céljainak teljesítésében elért eredményeket befolyásoló vonatkozásokat a Program Monitoring Bizottsága (CM) elemzi, amelyet az egyes menedzsment hatságok hoznak létre. A Monitoring Bizottság létrehozásának feltételeit és szerepkörét az EU 2021./1060-as Rendelete 38-40. cikkei írják elő, amelyek közös rendelkezéseket határoznak meg a 2021-2027 közötti időszakra.

A Központi Régió 2021-2027-es programját (PR Centru) széles regionális partnerség keretében, menedzsment hatóságként dolgozta ki a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR). Ezen a programon keresztül az ügynökség támogatja mind a közigazgatási szféra, mind pedig a magánszektor projektjeit.

A 2021-2027-es Program Monitoring Bizottság összetétele biztosítja a Központi Régió hatóságainak és érintett együttműködő testületeinek, a 8. cikk (2.) bekezdésében említett partnerek képviselőinek kiegyensúlyozott képviseletét. Az EU 2021./1060-as rendelete 1. cikkében említett partnerek kiválasztása átlátható eljárással történik. Ez a partnerség magában foglalja a helyi és megyei hatóságokat, a gazdasági és szociális szféra partnereit, a civil társadalmat képviselő szervezeteket, valamint a kutatóintézetek és egyetemek képviselőit.

A 2021-2027-es Program Monitoring Bizottság teljes összetétele a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján tekinthető meg: http://regio-adrcentru.ro/comitet-centru/.

A fórum első munkaülésén, Gyulafehérváron, több előadás is szerepelt napirenden, többek között a Program Monitoring Bizottság alapítási folyamatának, illetve szervezési és működési szabályzatának részletes ismertetése, valamint a Központi Régió 2021-2027-es programja négy prioritása támogathatóságának és a projektek kiválasztási módszertanának leírásai és kritériumai. A Program Monitoring Bizottság ülését a fórum elnöke, Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója vezette. Az ülés megnyitóján felszólalt Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács és a Központi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Ion Dumitrel, a Fehér Megyei Tanács elnöke, valamint Daniel Valer Breaz, a gyulafehérvári egyetem rektora, aki házigazdaként szólt az egybegyűltekhez. Az Európai Bizottság üzenetét Florentina Tăutu, a Központi Régió 2021-2027-es programja DG REGIO részéről kijelölt koordinátora tolmácsolta, hiszen az EB képviselői, tanácsadói és ellenőrzői szerepkörben, részt vesznek a Program Monitoring Bizottság munkájában.

A Simion Crețu bizottsági elnök által koordinált viták során Adriana Mureșan, a Központi Régió 2021-2027-es programja menedzsment hatóságának vezetője bemutatta a program számos támogatási irányvonalát, amelyre pályázati útmutató készül a pályázati felhívások mielőbbi meghirdetése érdekében. A résztvevők megvitatták a 3.1-es irányvonalat, mely a középületek mérsékelt vagy mélyreható energetikai felújítására vonatkozik a regionális program 3-as, KÖRNYEZETBARÁT KÖZÖSSÉGEK RÉGIÓJA nevű prioritásának része; a 4-es, A FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁS RÉGIÓJA nevű prioritáson belüli fenntartható városi mobilitás fejlesztését a Központi Régió településein – beleértve a metropolisz térségekről és funkcionális városi térségekről szóló 4.1-es irányvonalat, továbbá az 5.1-es irányvonalat, amely a regionális jelentőségű közúti infrastruktúra korszerűsítését célzó beruházásokat jelenti a TEN-T hálózathoz való kapcsolódás biztosítása érdekében az 5-ös számú, HOZZÁFÉRHETŐ RÉGIÓ nevű prioritáson belül; illetve a KÉPZETT RÉGIÓ elnevezésű, 6-os prioritásán belüli, egyetemi oktatáshoz kapcsolódó 6.3-as irányvonalat. A jelenlévőknek bemutatták a DNSH-elv („do no significant harm”/„ne okozz jelentős kárt”) alkalmazásának módszertanát a Központi Régió 2021-2027-es programján belüli pályázati felhívások vonatkozásában, amely meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett bizonyos beruházások megvalósíthatók, és amelyek hatással lehetnek a környezetre vagy a városi mikroklímára.

„Alig egy hónapja hivatalosan is útnak indultunk. Az Központi Régió programja azonban nem egyik napról a másikra jött létre. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2020 óta dolgozik ezen az új programon, egyik szakaszról a másikra haladt a sajátos hazai és európai eljárások szerint. Valamennyi tengelyt és finanszírozási prioritást széles partnerség keretében dolgoztuk ki, és támaszkodtunk a közreműködő szervezet 2007-es státusza óta megszerzett tapasztalatainkra. Most, amikor eljött annak ideje, hogy közvetlenül döntsünk a jövőnkről, egyetértettünk abban, hogy az „Együtt fejlesztjük a régiót” szlogen a legtalálóbb ehhez az összetett küldetésünkhöz. A következő hét évben Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyében több mint 1,15 milliárd euró összegű vissza nem térítendő európai forrást fektetnek be, amelyhez több mint 230 millió euró társul még Románia kormányának finanszírozásaként, ezeket pedig a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség kezeli majd régiónk fejlesztésére. A Központi Régió 2021-2027-es programja az 5 uniós szakpolitikai célkitűzésre kiterjedő beavatkozásokat tartalmaz, és 9 finanszírozási prioritásból áll. Ezek közül 4 prioritást elemeztünk ki a Program Monitoring Bizottság első munkaülésén, az említettek összesített költségvetése pedig közel 500 millió euró, azaz a teljes 2014-2020-as időszakban elkülönített összeg 60%-a.

Minden részletet kidolgozunk annak érdekében, hogy jövő év elején, amikor a pályázati kiírások megjelennek, a potenciális kedvezményezettek pontosan ismerjék a finanszírozási feltételeket, és rendelkezzünk valamennyi kritériummal ahhoz, hogy világos és egyértelmű támogatási útmutatást adjunk. Fontos, hogy a támogatások jövendőbeli pályázói számára egyértelmű vonatkozásokat mutassunk be, hogy a kitűzött európai források felhasználásával kapcsolatos céljainkat elérjük” – nyilatkozta a Program Monitoring Bizottság első munkaülésének végeztével Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója és a bizottság elnöke.

A Központi Régió 2021-2027-es programjának teljes változata a következő linken érhető el:  http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/).