A KÖZPONTI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG HIVATALOSAN ELINDÍTOTTA A KÖZPONTI RÉGIÓ 2021-2027-ES PROGRAMJÁT

A fejlődés folyamata a decentralizáció elve alapján történik!”

  • 2023-ban, a Központi Régióban elkezdődik a projektek benyújtása a több mint 1,4 milliárd eurós összegre

A „Közösen fejlesztjük régiónkat” vezérelve alapján a központi és helyi közigazgatás 170 képviselője vett részt a KÖZPONTI RÉGIÓ 2021-2027-es Programját lanszírozó eseményén, Marosvásárhelyen, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezésében. Az Európai Bizottság 2022. október 26-i keltezésű, 7893-as számú Határozatában jóváhagyott új program nyilvános bemutatásán az Európai Bizottság egy küldöttsége, a kormány képviselői, valamint a Központi Régió megyéiből érkezett meghívottak voltak jelen. Eszerint a következő hét évben Brassó, Fehér, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben megyében több mint 1,15 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatást fektetnek be, amelyhez hozzáadódik Románia Kormányának 230 millió eurós társfinanszírozása is, a forrásokat pedig a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség kezeli majd régiónk fejlesztése érdekében.    

A KÖZPONTI RÉGIÓ 2021-2027 Programját (PR Centru) széleskörű regionális partnerség keretében a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR) dolgozta ki irányító hatóságként. A program révén az ügynökség a közigazgatási hatóságok és a magánszféra projektjeit egyaránt finanszírozni fogja. Régiónk költségvetési kereteit az igények és az egy főre jutó bruttó hazai termék (PIB) határozta meg, ebből a szempontból pedig a Központi Régió országos harmadik helyen áll.

A KÖZPONTI RÉGIÓ 2021-2027-es Programja az EU-nak mind az 5 szakpolitikai célkitűzésére irányuló beavatkozásokat tartalmaz, és 9 támogatási prioritásból áll, ezek pedig a következő szakterületekre terjednek ki: a kutatás, fejlesztés és technológiatranszfer folyamatának támogatása regionális szinten, az észszerű regionális szakosodás területein; a régió KKV-éi fejlesztésének támogatása; a helyi közszolgáltatások és a KKV-ék digitalizálási folyamatának támogatása; regionális szintű, lakóépületekre és középületekre vonatkozó energiahatékonysági intézkedések; a fenntartható városi mobilitás fejlesztése; a megyei közlekedési infrastruktúra korszerűsítése; beruházások a tanügyi infrastruktúrába az oktatás minden szintjén; fenntartható turizmus- és örökségfejlesztés a vidéki térségekben; városrehabilitáció, örökségvédelem, valamint a turisztikai és kulturális infrastruktúra fejlesztésének támogatása a Központi Régió városi térségeiben.

Egy nappal az új program lanszírozásának rendezvénye előtt az Európai Bizottság küldöttsége meglátogatta a 2014-2020-as Regionális Operatív Programon (POR) kereteiből az elmúlt években támogatott projektek helyszíneit, nevezetesen a marosludasi Ifjúsági Parkot, a marosvásárhelyi IncubCenter KFT üzleti inkubátort és a Kultúrpalotát. Az európai küldöttség – Sofia Alves, a Regionális Fejlesztési Főigazgatóság európai várospolitikáiért felelős főigazgatójának vezetésével – megbeszélést folytatott a projektek kedvezményezettjeivel és arra a következtetésre jutott, hogy a Központi Régió új programja fellendíti majd a regionális fejlesztési folyamatot szolgáló beruházásokat.

Sofia Alves a Központi Régió Programjának hivatalos elindításakor elhangzott beszédében megemlítette ezeket a beruházásokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 2021-2027-es időszakban az új program révén lehívható források általános célja az, hogy a Központi Régiót tisztábbá, vonzóbbá váljon lakói és a turisták számára, tudáson és innováción alapuló versenyképes gazdasága legyen, amelyben a környezetvédelem, valamint az erőforrások ésszerű és fenntartható felhasználása valamennyi polgára szempontjából elsőbbséget élvez.

A marosvásárhelyi rendezvényen Mara Togănel, Maros megye prefektusa Románia miniszterelnöke, Nicolae-Ionel Ciucă üzenetét tolmácsolta, Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács és a Központi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke a régió fejlesztési prioritásairól beszélt. Az eseményen Marcel Ioan Boloș, az európai beruházások és projektek minisztere (MIPE) élő videós bejelentkezésben szólt a jelenlévőkhöz. Ezt követően Adrian Răulea államtitkár bővítette ki a MIPE üzenetét és Simion Crețuval, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatójával együtt aláírta a minisztérium és ügynökség közös nyilatkozatát a Központi Régió 2021-2027-es kohéziós politika keretében támogatott programjának jóváhagyása alkalmából.

 „Üdvözlöm Román Kormányának és azoknak a minisztériumoknak a nyitottságát, amelyek a regionális fejlesztésre szánt európai alapok befektetésének decentralizációs folyamatában vesznek részt. Régóta várták már ezt a helyi közigazgatás hatóságai és emberek milliói, akik azt szeretnék, hogy az életük jobbá váljon. Az új programunk révén igényelt európai források mától sokkal közelebb állnak azokhoz, akik az általuk képviselt polgárok érdekében helyi szinten döntenek a beruházások rendeltetéséről.

 Mi, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai 2029-ig felelünk majd ennek a folyamatnak az irányításáért és felügyeletéért. Ezt a vizsgát pedig – amint azt a Program szlogenje is üzeni – a Központi Régió hatóságaival és szervezeteivel közösen fogjuk abszolválni, hogy a régió hat megyéjének valamennyi polgára tudomást szerezzen közös erőfeszítéseinkről, ugyanakkor büszke is legyen arra, hogy a beruházások kedvezményezettjei lehetünk. Küldetésünk az, hogy a valós fejlődést biztosítsuk az Európai Unió vissza nem térítendő forrásaiból. Bízunk abban, hogy képesek vagyunk gyakorlatba ültetnie ezt az új programot, amely alkalmazkodik a régió valóságához, igazodik a polgárok igényeihez” – nyilatkozta a lanszírozási rendezvényen, Marosvásárhelyen Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A találkozón Ovidiu Cîmpean, a MIPE államtitkára beszélt az Igazságos Átmenet Alapról, György Attila, a Pénzügyminisztérium államtitkára a kifizetési mechanizmusokról és az új program koordinációjáról szólt, Claudiu-Vasile Răcuci államtitkár pedig a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium üzenetét tolmácsolta. A Központi Regionális Fejlesztési Terv (PDR Centru) és a Központi Regionális Észszerű Szakosodási Stratégia (RIS3 Centru), vagyis a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által a 2021-2027-es időszakra kidolgozott tervezési dokumentumok bemutatása előtt Dr. Birgit Schliewen, a német Brandenburg tartomány és a Központi Régió partnerségének képviselője felszólalásában hivatkozott az elmúlt két évtized általa tapasztalt intézményi kapacitásnövelési folyamatáról.

Az új támogatási lehetőséget lanszírozó esemény végén a résztvevőknek részletesen bemutatták a KÖZPONTI RÉGIÓ 2021-2027-es Programját, amelynek teljes, hivatalos változata a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján található meg (link: http://regio – adrcentru.ro/programare-2021-2027/). Rövidesen megjelennek itt az első pályázati útmutatók is, a projektek benyújtása pedig a jövő év első félévében kezdődik.

A KÖZPONTI RÉGIÓ 2021-2027-es Programjának célja az, hogy regionális szinten a Központi Regionális Fejlesztési Tervben (PDR Centru) és a Központi Regionális Észszerű Szakosodási Stratégiában (RIS3 Centru) feltérképezett igényekre megtalálja a legjobb megoldásokat szoros összefüggésben az Országjelentésben és a 2014-2020-es POR kiértékelő jelentésében megfogalmazott ajánlásokkal, ugyanakkor figyelembe véve az egyéb, európai és országos szinten kidolgozott stratégiai dokumentumokat, mindemellett pedig a helyi és megyei szinten kidolgozott fejlesztési stratégiákat is.