A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség támogatja egy élő laboratórium létesítését Kudzsíron

2023 június 27-én, kedden a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Kudzsír Polgármesteri Hivatalával és a kolozsvári “Ernest Lupan” Körkörös Gazdasági és Környezetvédelmi Kutatóintézettel közösen szervezett meg egy munkatalálkozót, amelyen egy élőben zajló laboratórium, műhely ötletét tesztelte Kudzsíron. Az eseménynek az volt a célja, hogy lehetővé tegye a helyhatóságok, egyetemi közeg, vállalkozói szféra és civil társadalom párbeszédét, illetve lefektesse a CUGIR URBAN LIVING LAB elnevezésű közösségi oktatási intézmény alapjait, amely képzési lehetőséget nyújtana a turizmus, kézművesség, termékértékesítés, illetve a körkörös gazdaság és zöld infrastruktúra erőforrásai terén.

A találkozón a közel 30 vendég (a helyi közigazgatás, a civil társadalom, a vállalkozói és egyetemi szféra képviselői) felsorakoztatta Kudzsír városának főbb erősségeit, és azokat a hátrányokat is, amelyek nem teszik lehetővé a meglévő források jobb felhasználását, továbbá a település fejlődésének lehetőségeit a fenntartható turizmus, kézműves foglalkozások és hagyományok révén.

A találkozó a párbeszéd kezdetét jelentette a jelenlévő érdekelt felek között (helyi önkormányzat, gimnáziumok és középiskolák, városi kórház, helyi és megyei civil szervezetek, magánszektor és egyetemi közeg), és csupán az első szakasza egy hosszabb folyamatnak, amely hozzájárul Kudzsír fenntartható fejlődéséhez. Az egészséges közösség feltérképezése/megteremtése érdekében a rendezvény résztvevői beazonosították Kudzsír zöld infrastruktúrája fejlesztésének szükségességét, és felvázoltak egy városi park kialakításának elképzelését, amely üvegházakat és műhelyeket is magába foglalna. Ezt a városi parkot élénk, dinamikus, sokrétű helynek tekintik, amely összehozza a közigazgatást, a magán szférát, a civil társadalmat és a kudzsíri iskolák tanulóit.

„A héten Kudzsíron folytatott munkamegbeszélés első lépését jelenti az élő műhely koncepció működtetésének és érvényesítésének régiónkban. Tekintettel a Kudzsíron most megvalósítottakra és a megközelítés szükségességére, célunk megismételni ezt a tapasztalatot, több ilyen találkozót szervezni a régió más, egyetlen iparra szakosodott városaiban. Az élő laboratórium elképzelését Hollandia ihlette, és bevált gyakorlatként javasolták a COLOR CIRCLE projektben (amelynek lényege a helyi döntéshozók összekapcsolása és felruházása kutatási hatáskörökkel a körkörös gazdaság teljes potenciáljának kiaknázására) interregionális kezdeményezésben, amelyet nemzetközi partnerség is támogat egyetemek, regionális innovációs ügynökségek és regionális fejlesztési ügynökségek között, amelyek együttműködésen és innováción keresztül a körkörös gazdaságon alapuló megoldások azonosítását célozzák kis közösségekben.

A kialakult partnerségek és a folyamatban lévő projektek révén a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség folyamatosan dolgozott és továbbra is munkálkodik a Központi Régió fenntartható fejlődésén. Ezzel összefüggésben idővel partnerségeket alakítottunk ki más régiók különböző szervezeteivel, hogy elősegítsük az információk, a bevált gyakorlatok cseréjét és ösztönözzük a régióközi együttműködést, akár gazdasági, akár kulturális célokból, vagy az intézményfejlesztés támogatása érdekében” – nyilatkozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója. 

Háttérinformációk

A CUGIR URBAN LIVING LAB a Color Circle interregionális projekten belüli kezdeményezés, amelynek célja a körkörös gazdaság fejlesztésének támogatása a helyi közigazgatás, regionális egyetemi közeg tartós partnersége által, illetve innovatív megoldások létrehozása révén.

Abból az elképzelésből kiindulva, hogy az integrált körkörös gazdaság intézkedéseinek kidolgozása csak az összes érintett döntéshozó helyi és regionális szintű bevonásával valósítható meg, a nemzetközi partnerek ezen a projekten keresztül támogatták a helyi önkormányzatok kapacitásának növelését a körkörösségben rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázására, illetve a körkörös gazdaság elképzelésének meghonosítását az öt partnerrégió kisvárosaiban Csehországban, Franciaországban, Hollandiában, Spanyolországban és Romániában. A projekt megvalósítása során beazonosították a kisvárosi közösségek körkörös gazdasággal kapcsolatos fő igényei, regionális szinten feltérképezték a kötendő gyakorlatokat, és azonosították a meglévő főbb innovációs kapacitásokat.

A COLOR CIRCLE projekt 4 éve alatt elősegítette a tapasztalat- és tudáscserét a régió szervezetei és más, hasonló szervezetek között. A tapasztalatcserét követően az egyes régiók szintjén cselekvési tervek készültek, amelyek hozzájárulnak a körkörös gazdaságot célzó szakpolitikai eszközök fejlesztéséhez.

A Központi Régióban kidolgozott akcióterv középpontjában a 2014-2020-as ROP 13-as prioritási tengelyének tökéletesítése állt és a körkörös gazdaság lehetőségeinek kiaknázása a Központi Régió Programjában egy stratégiai projekt kidolgozása révén – nyitott innovációs platform (élő laboratórium) által. Ezt az akciótervet a Fjildlab modellje ihlette, amelyet a hollandiai Agrártudományi Egyetem, a COLOR CIRCLE projekt partnere mutatott be. Ez a laboratórium olyan platformként működik, amelynek célja a régió szervezetei együttműködésének elősegítése, valamint innovatív és fenntartható projektek kidolgozása. Ennek az élő laboratóriumnak a fejlesztésére és az igények feltérképezésére az akcióterv megvalósítása során öt munkacsoportot hoztak létre a következő szakterületeken: energiahatékonyság, zöld infrastruktúra, kék infrastruktúra, városrehabilitáció, valamint zöldövezetek és szabadidős terek. Ezeket a munkacsoportokat a Fjildlabon belül lezajlott viták inspirálták, célja pedig a problémák felvázolása és a megoldások priorizálása, valamint az együttműködés a pályázatok/projektötletek elkészítése érdekében, amelyek benyújthatók a Központi Régió Programja révén elérhető nyílt innovációs platformokon.