Accesul IMM-urilor pe noi piețe, susținut de Uniunea Europeană

Află cum și unde poți beneficia de sprijin pentru internaționalizarea afacerii tale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru vă informează care sunt organizațiile, structurile și serviciile pe care Uniunea Europeană le-a dezvoltat pentru a veni în sprijinul internaționalizării întreprinderilor mici și mijlocii.

IMM-urile continuă să se confrunte cu o serie de obstacole care le împiedică să devină mai active pe plan internațional și să beneficieze de comerțul transfrontalier. Printre aceste obstacole se numără lipsa de cunoștințe privind piețele și oportunitățile de afaceri externe, reglementările complexe și barierele administrative, precum și resursele insuficiente pentru internaționalizare. Sprijinirea întreprinderilor pentru a depăși în mod eficace aceste obstacole este o prioritate a agendei UE, cu o serie de inițiative care răspund nevoilor IMM-urilor în acest sens. Acestea includ, în special, Rețeaua întreprinderilor europene (EEN), inițiativa „Startup Europe”, sprijinul acordat prin intermediul Instrumentului pentru IMM-uri și al fondurilor structurale și de investiții europene, precum și alte inițiative din cadrul Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME).

Strategia UE referitoare la IMM-uri, care este expusă în „Small Business Act” (SBA) pentru Europa, document lansat de Comisie în iunie 2008, aprobat de Consiliul European în decembrie 2008 și revizuit în 2011, adresa un apel UE și statelor membre pentru a sprijini IMM-urile și a le încuraja să beneficieze de creșterea piețelor din exteriorul UE, în special printr-un sprijin specific pieței și prin activități de formare pentru întreprinderi. Revizuirea SBA a pus în evidență în și mai mare măsură necesitatea sprijinului oferit de Comisie în domenii precum facilitarea accesului pe piață, eliminarea barierelor netarifare, orientările privind problemele de reglementare, standardizarea și evaluarea conformității.

În ceea ce privește infrastructura de sprijin, Rețeaua întreprinderilor europene (EEN) nu ajută doar întreprinderile, în special IMM-urile, să beneficieze de avantajele pieței interne, ci oferă și sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor. Partenerii rețelei din statele membre sunt frecvent găzduiți de organizații de sprijin pentru întreprinderi la nivel național și local, contribuind astfel la integrarea structurilor de sprijin din toate țările. Rețeaua sprijină IMM‑urile prin intermediul unui număr de peste 600 de parteneri locali în întreaga lume: în mod specific, un IMM va solicita sprijin și îndrumare la nivel local în momentul în care decide să își internaționalizeze activitatea, indiferent dacă dorește să exploateze oportunitățile comerciale ale pieței unice sau să intre pe piețe din afara UE.

Noua versiune a strategiei de acces pe piețe a Comisiei, care prevede un parteneriat între Comisia Europeană, statele membre și comunitatea întreprinderilor din UE, aduce o contribuție esențială în ceea ce privește sprijinirea internaționalizării IMM-urilor europene. IMM-urile sunt din ce în ce mai active pe piețele de export și se confruntă deseori cu cele mai mari provocări în abordarea barierelor comerciale. IMM-urile beneficiază de abordarea axată pe parteneriat atât în interiorul UE, cât și pe piețele din afara UE. Această cooperare se realizează, printre altele, prin echipe specifice dedicate accesului la piețe pe principalele piețe de export, conduse de Delegația Uniunii Europene.

Baza de date privind accesul la piețe constituie un alt instrument important al strategiei de acces pe piețe. Ea conține informații liber accesibile privind tarifele și barierele netarifare importante din țările terțe, precum și un ghid al exportatorului. Noua strategie comercială a UE a confirmat utilitatea strategiei de acces pe piețe și a serviciilor sale pentru îmbunătățirea accesului întreprinderilor UE la piețele globale.

Portalul european de informare vamală (ECIP – European Customs Information Portal) conține alte informații practice pentru potențialii comercianți, precum și instrumente de învățare și baze de date online.

UE oferă sprijin financiar Centrului UE-Japonia pentru Cooperare Industrială și furnizează asistență programelor UE de deschidere a piețelor (EU Gateway Programmes) și programelor de formare a managerilor pentru Japonia și Coreea, precum și biroului de asistență pentru IMM-uri privind drepturile de proprietate intelectuală în China (China IPR SME Helpdesk).

UE sprijină, de asemenea, o rețea de organizații europene de întreprinderi (private) pe mai mult de douăzeci de piețe din afara UE, precum și organisme comerciale din Hong Kong, Malaysia și Singapore. Aceste organizații și programe existente diferă în funcție de scopul și de gama de servicii pe care le oferă, însă au și un punct comun, și anume sprijinirea în principal a IMM-urilor.

Parlamentul European a furnizat fonduri pentru adoptarea unor „acțiuni pregătitoare” pentru „promovarea schimburilor comerciale, academice și științifice”. Unele dintre aceste fonduri au fost utilizate pentru a înființa Centrul Economic și Tehnologic European în India și, cel mai recent, centrele UE pentru IMM-uri în China și în Thailanda. Obiectivul acestora este de a oferi servicii cuprinzătoare pentru IMM-urile din UE pe piețe din afara UE. Aceste prime centre de pe piețele din afara UE vor furniza o experiență valoroasă pentru viitoarele activități de sprijinire a întreprinderilor.

Sprijin și asistență: echipa ADR Centru vă stă la dispoziție cu sprijin, asistenţă și informaţii suplimentare pentru înregistrare, dar și cu alte servicii. Persoană de contact: Daniela Breazu, E-mail: daniela.breazu[at]adrcentru.ro. Textul integral îl găsiți aici.