ADR Centru a semnat un nou contract pentru promovarea Programului Operaţional Regional

Un nou contract de promovare a Programului Operaţional Regional la nivelul Regiunii Centru, a fost incheiat intre Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de Organism Intermediar şi Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului in calitate de Autoritate de Management a programului. In baza acestui contract ADR Centru va asigura informarea celor interesaţi asupra oportunitaţilor de finanţare nerambursabile existente, precum şi asupra implementarii transparente a proiectelor finanţate prin program. Contractul a intrat in vigoare incepand cu data de 01 aprilie 2010 şi se va implementa pe parcursul anului 2010, fiind o continuare a masurilor de informare şi publicitate a programului Regio derulate de ADR Centru din 2007 pana in prezent.

Contractul cu titlul „Sprijin acordat in anul 2010 pentru OI din cadrul ADR Centru in informarea şi publicitatea la nivel regional privind POR 2007 – 2013”, cod SMIS 15815, este finanţat prin Axa prioritara 6 „Asistenţa tehnica” a Programului Operaţional Regional, domeniul major de intervenţie 6.2 „Sprijinirea activitaţilor de informare şi publicitate pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013”. Valoarea totala eligibila a contractului este de 535.220 lei, la care se adauga suma de 101.691,80, contravaloare TVA, ce va fi cofinanţata de la bugetul de stat. Prin activitaţile propuse spre finanţare, proiectul sprijina implementarea Programului Operaţional Regional şi a activitaţilor de promovare ale acestuia, creşterea capacitaţii administrative a organismului intermediar din cadrul ADR Centru, asigurarea calitaţii şi coerenţei operaţiunilor finanţate la nivel regional, precum şi asigurarea utilizarii eficiente şi transparente a fondurilor alocate Regiunii Centru.

„Avem o serie de evenimente şi materiale informative periodice prin care informam cetaţenii Regiunii Centru cu privire la proiectele contractate de catre autoritaţile publice locale, de ONG-uri, sau de catre intreprinderi, fonduri destinate imbunataţirii şi dezvoltarii climatului socio-economic din localitaţile şi judeţele Regiunii Centru. Incercam sa subliniem mai ales rezultatele aşteptate prin utilizarea acestor fonduri şi beneficiile finale ale finanţarilor nerambursabile, care se adreseaza cetaţeanului”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Prin intermediul acestui proiect in care sunt implicaţi un numar de 35 experţi, vor fi intreprinse de catre ADR Centru, la nivelul Regiunii Centru, o serie de activitaţi de promovare şi informare cum sunt: sesiuni de informare; evenimente dedicate potenţialilor beneficiari, mass-media şi beneficiarilor; campanii de informare şi promovare in media scrisa, radio şi TV; tiparire şi distribuţie publicaţii; diseminare informaţii prin pagina web; informaţii punctuale oferite prin intermediul Biroului de informare dar şi distribuirea unor materiale promoţionale de promovare a programului.