ADR Centru se implică în dezvoltarea competențelor locale privind planificarea strategică și inovarea

Pregătire la nivel regional pentru aderarea la OECD

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a găzduit recent o delegație a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), aflată în Regiunea Centru pentru a pregăti actorii locali în procesele de planificare și inovare. În acest context, ADR Centru a reunit la Alba Iulia peste 50 de experți din toate județele regiunii în cadrul workshop-ului regional având ca temă ,,Dezvoltarea competențelor privind planificarea regională și a capacității regionale de inovare”.

 Atelierul de lucru s-a desfășurat cu sprijinul tehnic al OECD, fiind parte a unui proiect derulat în toate cele opt regiuni din România. Această inițiativă națională aparține Asociației ROREG, a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România și vizează creșterea capacității de planificare regională și consolidarea ecosistemelor regionale de inovare.

La această întâlnire de lucru au luat parte membrii Comitetului Regional de Planificare Centru și  ai Consorțiului Regional de Inovare, cele mai importante structuri consultative constituite la nivelul Regiunii Centru, care joacă un rol semnificativ în elaborarea, implementarea și monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională, respectiv a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru. Echipa OCDE, formată din experți în politici publice cu o bogată experiență la nivel internațional, a fost condusă de doamna Maria Varinia Michalun, director al Departamentului Planificare Strategică și Inovare din cadrul Centrului pentru antreprenoriat, IMM-uri, regiuni și orașe din cadrul Organizației internaționale.

Contextul în care se derulează acest proiect este unul deosebit, coincizând în mod fericit cu etapa de pregătire și tranziție a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România către noul statut de Autorități de Management pentru Programele Regionale, proces ce implică atribuții suplimentare și competențe tot mai complexe în domeniul planificării și al programării dezvoltării regionale.

Urmând metodologia de lucru propusă de către echipa OCDE, participanții la workshop au participat la cinci sesiuni de lucru și au parcurs fiecare câte două  exerciții practice, în cadrul sesiunilor paralele de discuții. Subtemele analizate și dezbătute în cadrul celor 5 grupuri de lucru au fost:  Strategie și planificare; Finanțare și implementare; Implicarea actorilor regionali și rețele parteneriale; Monitorizare, evaluare și cuantificare, Abilități și comunicare.

Discuțiile din cadrul workshop-ului regional și concluziile rezultate vor putea fi valorificate prin integrarea acestora în Planul de Acțiune (Roadmap) care va fi elaborat la nivelul fiecărei regiuni de către echipa OCDE, în vederea îmbunătățirii performanțele ADR-urilor în ce privește planificarea strategică și livrarea de servicii suport în domeniul inovării.

,,Valorificând avantajul apartenenței la Uniunea Europeană, Regiunea Centru și România au înregistrat o dezvoltare economică accelerată în ultimele două decenii, atât în termenii PIB/locuitor și al productivității muncii, cât și în privința nivelul mediu al salariilor. Regiunea Centru și-a propus ca până la finalul actualei perioade de programare, Produsul Intern Brut per locuitor, la paritatea de cumpărare standard, să depășească 70% din media UE27. Acest obiectiv va putea fi atins doar prin politici bine concepute și prin implementarea de programe vizând stimularea cercetării-dezvoltării-inovării și de accelerare a transferului rezultatelor obținute în domeniul cercetării către sectorul economic. Din acest punct de vedere, actorii locali au discutat deschis cu echipa OCDE, stabilind atât nivelul de informații necesar cât și, mai ales, domeniile în care trebuie să ne pregătim suplimentar pentru a putea planifica în mod clar și coerent direcțiile de dezvoltare, atât la nivel local, cât și la nivel regional”, a declarat – după sesiunile de discuții – domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

                                                                                                                                                                                                                                                                Alba Iulia – 29.09.2022