ADR Centru se implica in serviciile de orientare profesionala

Incepand cu luna februarie 2011, ADR Centru va derula, in calitate de partener principal, proiectul „Practica – primul pas pentru cariera ta”, care a fost depus spre ;finantare in cadrul Programului Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”. Obiectivul general al acestui proiect il constituie favorizarea insertiei pe piata muncii a 600 studenti aflati in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa din regiunile Bucuresti-Ilfov, Vest si Centru. Proiectul a fost initiat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, in parteneriat cu ADR Centru, ADR Vest, Universitatea de Vest din Timisoara si Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Cererea de finantare nerambursabila, pentru o perioada de 24 luni, a fost depusa in conformitate cu solicitarea Nr. 90 „Invata o meserie”, a Axei Prioritare 2 – ”Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.1 – „Tranzitia de la scoala la viata activa” al POS DRU. In vederea atingerii obiectivului general, prin acest proiect se urmareste dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor de orientare, con-siliere si informare in favoarea tranzitiei de la scoala la viata activa. Partenerii proiectului si-au propus sa cre-eze premisele pentru cresterea gradului de ocupabilitate a studentilor dupa finalizarea studiilor universitare, prin promovarea si dezvoltarea parteneriatelor dintre mediul academic si mediul de afaceri sau cel public si prin dezvoltarea culturii stagiilor de practica. In cadrul activitatilor din proiect se va monitoriza insertia profesi-onala a studentilor la stagiile de practica si a absolventilor la locul de munca.
Toate activitatile proiectului au ca scop atingerea obiectivului axei prioritare din cadrul POS DRU, care se refera la cresterea gradului de ocupare profesionala a persoanelor aflate in perioada de educatie si formare profesionala, in contextul societatii bazate pe cunoastere. Se urmareste astfel satisfacerea nevoilor de insertie profesionala adecvata a grupului tinta, conducand la formarea si dezvoltarea capitalului uman, la prevenirea somajului in randul tinerilor absolventi, precum si la evitarea fluctuatiilor frecvente a locurilor de munca.

”Lipsa experientei practice a studentilor dupa absolvirea universitatii duce la transferul unei parti de responsabilitate a instruirii practice catre primul angajator, indiferent de disponibilitatea si posibilitatile acestuia. Pe de alta parte, angajatorii romani trebuie sa se preocupe mai mult pentru integrarea si dezvoltarea practica, in interiorul organizatiilor, a tinerilor absolventi de studii universitare. In acest sens, proiectul contribuie, prin asigurarea instruirii grupului tinta, la o crestere a eficientei sistemului de invatamant, dar si la o crestere a economiei, prin absorbtia optima pe piata muncii a personalului cu studii superioare, studii ce sunt in stransa legatura cu nevoile pietei”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru va desfasura urmatoarele activitati concrete in cadrul proiectului: participare la monitorizarea studentilor organizata de solicitant; selectarea participantilor pentru evenimentele organizate; crearea unei baza de date regionale cu potentialii angajatori de insertie; organizarea de intalniri de informare cu angajatorii de insertie din regiune; desfasurarea de sesiuni de formare pentru tutorii din intreprinderi; organizarea de stagii de practica pentru studenti; realizarea un studiu regional post-insertie. Bugetul total al proiectului este de peste trei milioane lei, pentru intreaga perioada de 24 de luni si a fost aprobat pentru finantare in luna august 2010.

Alba Iulia, 25.02.2011