ADR Centru lansează primele 3 Ghiduri ale solicitantului în cadrul PR Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru), anunță lansarea primelor trei apeluri de proiecte din cadrul acestui Program de finanțare, aferente Priorităților 3, 5 și 6. Astfel, Regiunea Centru face pași concreți pentru a deveni ”O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, ”O regiune accesibilă” și ”O regiune educată”, așa cum prevede obiectivul PR Centru, pentru susținerea dezvoltării comunităților din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

”Aceste domenii de finanțare au fost foarte mult așteptate la nivelul Regiunii noastre. Experiența pe care am acumulat-o în cei peste 15 ani de când gestionăm fonduri europene nerambursabile, alocate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, ne este un aliat în această perioadă, când punem în practică procesul de descentralizare a implementării resurselor publice europene la nivel regional. Până acum am pregătit toate aspectele tehnice necesare pentru buna derulare a Programului Regional pe care îl coordonăm, dar acesta este momentul în care munca noastră devină vizibilă pentru marele public, nu doar pentru specialiștii interesați. Sperăm ca, peste 6 ani, momentul de bilanț să ne dovedească faptul că am putut finanța proiecte care să ducă la creșterea calității vieții cetățenilor acestei Regiuni de Dezvoltare.

Prin intermediul primelor 3 apeluri de proiecte lansate, investim în modernizarea drumurilor județene, investim în eficiența energetică în clădiri publice, precum și în creșterea calității învățământului universitar și vor mai urma în scurt timp alte domenii pentru care vom lansa apeluri de proiecte. Vorbesc aici mai ales de mediul de afaceri, care așteaptă cu mare interes finanțările europene, deoarece ultimele apeluri de proiecte pentru companii au fost lansate cu mult înainte de Pandemie. Vorbesc și de fondurile substanțiale pentru asigurarea unei dezvoltări urbane durabile, cu accent pe protejarea mediului și pe îmbunătățirea climatului urban.

Subliniez că, pentru o cât mai bună informare și înțelegere a condițiilor prevăzute în ghidurile lansate, dar și a sistemului electronic de depunere a proiectelor MySMIS2021/2021+, venim în sprijinul potențialilor solicitanți de fonduri și le vom acorda asistență și sprijin prin Serviciul nostru Helpdesk, pentru a ne asigura că vor fi pregătite și depuse proiecte cât mai bune la nivelul fiecărui județ din Regiunea Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Apelurile de proiecte lansate vizează următoarele domenii:

MAI MULT DE 72 MILIOANE EURO FONDURI NERAMBURSABILE DISPONIBILE ÎN REGIUNEA CENTRU PENTRU SPRIJINIREA MĂSURILOR DE RENOVARE ENERGETICĂ EFICIENTĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – Acțiunea 3.2 Eficiență energetică în clădiri publice

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII LA REȚEAUA TEN-T A DRUMURILOR JUDEȚENE DIN REGIUNEA CENTRU BENEFICIAZĂ DE APROAPE 153 MILIOANE EURO, FONDURI NERAMBURSABILE  – Acțiunea 5.1 Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI UNIVERSITAR DIN REGIUNEA CENTRU VA DISPUNE DE PESTE 13 MILIOANE EURO FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII – Acțiunea 6.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar.

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile de investiții lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, disponibilă aici.

Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Biroului de informare – Helpdesk vă pot oferi gratuit informații referitoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererii de finanțare.

Ne puteți contacta pe adresa de e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau puteți transmite direct un mesaj către Biroul de Informare ADR Centru completând formularul de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/