Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va deveni Autoritate de Management pentru gestionarea fondurilor europene la nivelul Regiunii Centru

În urma aprobării în 10.06.2020, de către Camera Deputaților, a proiectului de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va avea două noi atribuții majore în procesul de dezvoltare a Regiunii Centru. Începând cu perioada de programare financiară 2021-2027, ADR Centru va fi Autoritate de Management pentru viitoarele fonduri europene derulate prin Programul Operațional Regional 2021-2027, fonduri care se vor investi în cele șase județe ce fac parte din Regiune: respectiv Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. În același timp, în cadrul Programului Național Pilot de Descentralizare, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare ”Moții Țara de Piatră” și Microregiunea ”Ţara Făgăraşului” sunt numite organisme de implementare a Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI) pentru zona Munților Apuseni și Țara Făgărașului.  

Conform Legii aprobate în 10.06.2020, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională organizate potrivit Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, instituite la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, începând cu perioada de programare 2021-2027, vor îndeplini funcţia de Autoritate de Management pentru Programele Operaţionale de Dezvoltare Regională, denumite în continuare Programe Operaționale Regionale, organizate la nivelul regiunilor.

Practic, procesul de descentralizare început în 2004 prin Legea 315 se va definitiva prin aprobarea acestei legi prin care regiunile din România vor avea un buget specific, alocat și gestionat la nivel regional, care se va investi în funcție de nevoile locale și județene, pentru o mai bună dezvoltare regională. Pentru regiunile din România, legea adoptată ieri duce la atingerea principiilor care au justificat constituirea lor, respectiv descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental, spre cel al comunităților regionale; parteneriatul între toți actorii implicați în domeniul dezvoltării regionale. În plus, planificarea – procesul de utilizare a resurselor (prin programe și proiecte) în vederea atingerii unor obiective stabilite și cofinanțarea proiectelor – respectiv contribuția financiară a diverșilor actori implicați, vor duce la o mai bună și mai sigură realizare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională.

După cum au susținut și inițiatorii acestui proiect de lege, actul normativ aprobat este extrem de important pentru viitorul fondurilor europene. Apare acum certitudinea faptului că reprezentanții administrației publice locale și ceilalți beneficiari nu vor mai merge până la București pentru fonduri, eliminând astfel o etapă birocratică  în derularea proiectelor. Vorbim de o șansă mai mare de dezvoltare a regiunilor printr-un buget alocat direct comunităților locale și județene, în funcție de nevoile rezultate în urma întâlnirilor și discuțiilor cu cei ce pot solicita și obține resurse financiare pentru dezvoltare. Experiența publică a ultimelor două decenii a dovedit că ADR-urile sunt mai apropiate de oameni, deoarece lucrează direct cu autoritățile publice locale, cu ONG-uri și cu sute și mii de firme private, motiv pentru care vom gestiona și fondurile alocate dezvoltării Munților Apuseni sau Țării Făgărașului. Suntem o instituție prezentă în regiune, avem un parteneriat foarte larg și stabil regional, iar din 1999 am fost lângă cei ce au avut și au nevoie de noi. Suntem deschiși și sperăm să stabilim o comunicare și mai bună, astfel încât atragerea de fonduri europene la nivelul celor șase județe din regiunea noastră să fie și mai eficientă” a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Această lege vine ca un răspuns la nevoia de simplificare și nevoia de a reduce sarcina administrativă, printr-o mai bună coordonare pentru funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional. Pentru viitoarea perioadă de programare financiară, 2021-2027, portofoliul de proiecte ce va susține dezvoltarea infrastructurii rutiere, a celei sociale, de sănătate, educațională, dar și a mediului privat, precum și dezvoltarea urbană a orașelor regiunii, vor fi gestionate mai eficient de ADR Centru, în Regiunea Centru. De asemenea, ghidurile solicitantului, dar și activitatea de implementare, monitorizare și plată a cheltuielilor din proiectele finanțate, vor fi coordonate de către Agențiile de Dezvoltare Regională ce vor propune și coordona câte un Program Operațional Regional personalizat la nevoile fiecărei regiuni.

Tot în actul normativ aprobat în 10 iunie 2020 de către forul decisiv – Camera Deputaților, se hotărăște pentru perioada de programare 2021-2027, inițierea unui Program Național Pilot de Descentralizare și desemnează ADR Centru în calitate de Autoritate de Management pentru coordonarea Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI) pentru zona Munților Apuseni și pentru un areal de la granița judeţelor Sibiu şi Braşov. Pentru prima dintre aceste zone, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții Țara de Piatră” va avea calitatea de organism de implementare, iar pentru celălalt areal acest rol va aparține Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ITI Microregiunea ”Ţara Făgăraşului”. În baza acestei legi, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de inițiatori,  împreună cu  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, vor demara demersurile legale necesare includerii zonelor ca teritorii în care se aplică ITI, cu finanțare  din fonduri europene 2021-2027, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României. Pentru fiecare ITI se va aloca o sumă specifică, în baza unui calcul procentual în raport cu suprafața, numărul de localități  și numărul de locuitori  din judeţele aferente zonei.

În cadrul Programului  Național  Pilot de Descentralizare, Agenția de Dezvoltare Regională Centru va asigura managementul și implementarea pentru ITI Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Moții Țara de Piatră, inclusiv pentru teritoriile gestionate de  Agențiile de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Vest, precum şi pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI Microregiunea Ţara Făgăraşului.