ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de finantare nerambursabila in cadrul Proiectului

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC) invita Consiliile Judetene si Consiliile locale ale sectoarelor, comunelor, oraselor si municipiilor din Romania sa depuna subproiecte in scopul atribuirii contractului de finantare nerambursabila, in domeniul protectiei drepturilor copilului, pentru infiintarea de:

Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa Cod CPV: 85312100 – 0.
1. Denumirea: Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului
2. Codul unic de inregistrare: 13702856
3. Adresa: B-dul Magheru nr. 7, Sector 1, Bucuresti; Cod Postal:010322
4. Telefon: 021/310.07.89
5. Fax: 021/312.74.74
6. E-mail: ump@anpdc.ro
7. Pagina de Internet: www.copii.ro
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila pentru servicii este prevazuta in Manualul de Implementare a Proiectului care este disponibil pe pagina de internet a ANPDC: www.copii.ro;
9. Sursa de finantare a contractului: conform Acordului Cadru de Imprumut ratificat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 928/2007, contractul va fi finantat din credit extern din partea Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei si din fonduri provenite de la Guvernul Romaniei;
10. Suma maxima disponibila pentru finantarea de subproiecte este de 12.020.000 Eur;
11. Durata maxima de implementare a subproiectelor: 31.10.2011;
12. Informatii si clarificari:
a) Compartimentul de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de subproiecte pentru realizarea de servicii sociale de prevenire a separarii copiilor de familia sa: Unitatea de Management a Proiectului.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/310.07.89 int. 154,155 e-mail: ump@anpdc.ro, persoane de contact: Florin Chirculescu si Iulia Vrajitoru;
b) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de subproiecte pentru realizarea de servicii sociale de prevenire a separarii copilului de familia sa este cuprinsa in Manualul de Implementare a Proiectului;
13. Propunerile de subproiecte se depun sau se transmit prin posta, in plic inchis, in doua (2) exemplare – un (1) original si o (1) copie, la Registratura ANPDC din B-dul. Ghe. Magheru nr. 7, sector 1, Bucuresti; Cod Postal: 010322;
14. Data limita pentru primirea propunerilor de subproiecte va fi anuntata de catre ANPDC pe pagina de internet www.copii.ro;
15. Plicurile transmise prin posta, avand data postei anterioara datei limita anuntate pentru primirea propunerilor, vor fi acceptate;
16. Pe plic se vor face urmatoarele mentiuni:
a) Numele solicitantului si adresa completa a solicitantului;
b) Destinatar: Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului;
c) Mentiunea – Pentru Proiectul „Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”;
17. Deschiderea propunerilor de subproiecte se va face in data primirii si inregistrarii la Registratura ANPDC.
18. Criteriile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului de finantare sunt descrise in Manualul de Implementare a Proiectului, astfel: Relevanta, Amplasamentul ales pentru implementarea subproiectului, Metodologie, Indicatorii financiari, Capacitatea de a administra si de a implementa subproiectul, Sustenabilitate, si valoarea adaugata si caracterul inovativ al subproiectului;
19. Prezentul anunt a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a -VI-a, nr. 300 in data de 01.08.2008.

Subsecretar de Stat
Gabriella Tonk