Asistenta Tehnica pentru imbunatatirea managementului Fondurilor Structurale

Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) a anuntat public faptul ca potentialii beneficiari de fonduri europene din cadrul Programului Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” (POS – CCE) vor putea participa, incepand cu luna iulie la programe gratuite de training.

Programul de instruire este lansat de Autoritatea de Management pentru POS – CCE din cadrul MEF, in baza Proiectului cu finantare PHARE ,,Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii Ministerului Economiei si Finantelor (partea economica) de coordonare si management al fondurilor structurale” – ROMANIA Phare Service Contract 2005/017-553.04.03.02.01. Aceasta informatie a fost difuzata catre ADR Centru, deoarece este cunoscut rolul de promotor al Agentiei pentru dezvoltarea socio-economica a Regiunii Centru.

Solicitantii interesati in accesarea fondurilor europene disponibile prin POS CCE pot beneficia de serviciile de instruire si asistenta oferite in cadrul acestui proiect Phare, denumit PSC (Programul de Sprijin pentru Competitivitate). Sesiunile de instruire vor fi sustinute de un consortiu de consultanti romani si straini cu experienta in proiecte similare. MEF preconizeaza ca seria de traininguri va debuta, la finele lunii iulie, urmand sa se desfasoare pe parcursul mai multor luni atat in Municipiul Bucuresti, cat si in alte orase din tara.

De asemenea, MEF a anuntat ca pentru anumite operatiuni din cadrul POS – CCE, ce vor fi lansate incepand cu trimestrele III si IV ale anului 2008, participantii la sesiunile de formare pot beneficia suplimentar de asistenta in pregatirea documentatiei de proiect (studii de fezabilitate, planuri de afaceri etc).

“Avand in vedere faptul ca la sediul ADR Centru au fost depuse cele mai multe solicitari de finantare pentru microintreprinderi, precum si datorita faptul ca exista o preocupare constanta pentru promovarea oportunitatilor de finantare nerambursabila in Regiunea Centru, ne onoreaza faptul ca am fost desemnati multiplicatori ai acestui gen de informatii. De asemenea, acest demers va fi continuat si prin reteaua multiplicatorilor de informatii pentru Programul Operational Regional REGIO 2007-2013 si in sens mai larg, a tuturor programelor finantate prin Instrumentele Structurale”, a declarat Simion Cretu, director general ADR Centru.

Toti cei interesati sa participe la aceste seminarii se pot inscrie accesand sistemul de inregistrare on-line http://poc.minind.ro, iar detaliile privind instruirea si asistenta oferita se pot gasi la adresa http://amposcce.minind.ro/tacce.html. De asemenea, solicitarile pot fi trimise la numarul de fax +4021 20 25 275 in care trebuie mentionate denumirea organizatiei/companiei, numarul de fax pentru confirmare si axa prioritara de care respectiva entitate este interesata. Sprijinul acordat celor interesati consta in asigurarea de instruiri pentru patru axe prioritare ale POS CCE. In cadrul Axei Prioritare 1 sunt incluse DMI 1.1 – “Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM” si DMI 1.3 – “Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”. Pentru Axa prioritara 2 a POS CCE sunt vizate DMI 2.1 – “Cercetare dezvoltare in parteneriat intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie”, DMI 2.2 – “Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative” si DMI 2.3 – “Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare”. In cadrul Axei Prioritare 3 a POS CCE vor fi asigurate instruiri pentru DMI 3.1 – “Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei”, DMI 3.2 – “Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice moderne” si DMI 3.3 – “Dezvoltarea e-economiei”. In fine, pentru Axa Prioritara 4 sunt vizate DMI 4.1 – “Energie eficienta si durabila”, DMI 4.2 – “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi” si DMI 4.3 – “Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei”. Detalii despre acest program de sprijin pot fi regasite si pe site-ul www.adrcentru.ro, sectiunea POR/Informatii pentru solicitanti.

POS – CCE dispune, pentru perioada 2007-2013, de un buget de aproximativ trei miliarde de euro, bani nerambursabili destinati proiectelor pentru dezvoltarea intreprinderilor, promovarea cercetarii si dezvoltarii tehnologice, promovarea utilizarii tehnologiei informatiilor si comunicatiilor de catre firme si administratia publica, precum si dezvoltarii sectorului energetic in conditiile protejarii mediulului.

Alba Iulia
07.07.2008